NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet snapt het probleem, maar heeft geen oplossing

3 juli 2007

Het kabinet snapt het probleem, maar durft niet door te pakken. De klimaatverandering, de verrommeling van het landschap en de milieuvervuiling (21.000 doden) vragen om een kabinet dat de regie stevig in handen neemt. Dit kabinet heeft wel mooie woorden, maar als het op daden aankomt geeft het (vooralsnog) niet thuis. Dat stelt Stichting Natuur en Milieu in een reactie op de kabinetsplannen die op 14 juni 2007 zijn gepresenteerd.

Op het gebied van klimaat worden weliswaar positieve instrumenten aangekondigd zoals fiscale vergroening, maar een concrete maatregel als een verbod op de bouw van ouderwetse kolencentrales ontbreekt. Ook ontbreekt aandacht voor de vervuiling door de luchtvaart en de slechte luchtkwaliteit in Nederland.
Het meer gaan werken met CO2-handelssystemen is prima. Dit idee presenteerden de milieuorganisaties en de vakbonden onlangs in het programma Green4Sure.

Op het gebied van ruimtelijke ordening moet het rijk weer de regie nemen om verrommeling tegen te gaan. Natuur en Milieu betreurt het dat er geen tijdelijke stop komt op nieuwe bedrijventerreinen. Positief is het inzetten op energieneutrale glastuinbouw en het stimuleren van energiezuinig bouwen.

Natuur en Milieu pleit voor een Deltaplan voor het openbaar vervoer. Dat moet het belangrijkste onderdeel worden voor het Urgentieprogramma Randstad. Daarvoor is een forse verschuiving nodig van geld voor wegen naar geld voor openbaar vervoer. Dat ontbreekt in de plannen van het kabinet.

Natuur en Milieu verwacht veel van de milieu-effecten van de kilometerprijs. De 'tussenstap' die het kabinet nu voor ogen heeft is alleen acceptabel als deze grote positieve milieu-effecten heeft en nieuwe wegen overbodig maakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet