NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenvoeging Provinciale Planologische Commissie en Provinciale Commissie Ecologie Noord-Brabant

5 juli 2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de Provinciale Planologische Commissie en de Provinciale Commissie Ecologie in de toekomst samenvoegen tot één provinciale adviescommissie op het gebied van ruimtelijke ordening, ecologie en milieu. Provinciale Staten zullen daartoe een voorstel ontvangen.

De PPC is een adviesorgaan dat ingesteld is op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De PPC adviseert GS én de Brabantse gemeenten over de ruimtelijke ordening. Die wet wordt gewijzigd waarmee ook de rol van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening verandert. Zo vervalt de verplichting van de gemeenten om bestemmingsplannen ter goedkeuring aan de provincie voor te leggen. Door de wetswijziging vervalt ook een deel van de taken van de PPC, in het bijzonder de advisering naar de gemeenten.

Dat is reden voor het college te kijken naar de huidige adviesorganen op het gebied van ruimte, ecologie en milieu. De Provinciale Commissie Ecologie richt zich op ecologie, landschap en milieu en er is een overlap met de taken van de PPC. Om die reden vindt het college een samenvoeging van de beide adviescommissies voor de hand liggen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet