NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plan van aanpak OostvaardersWold klaar

10 juli 2007

Rijk, gemeenten, waterschap en provincie gaan samen aan de slag met het voorbereiden van de inrichting van OostvaardersWold. Dat hebben ze afgesproken in het plan van aanpak waarmee ze op woensdag 4 juli hebben ingestemd. Het plan van aanpak leidt eind 2008 tot een inrichtingsplan waarin komt te staan hoe de natuurzone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold er uit gaat zien.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak geldt voor het komende anderhalf jaar. In het plan staat beschreven hoe de gebiedspartners gaan samenwerken om tussen nu en december 2008 tot afspraken te komen over inrichting en beheer. De gebiedspartners zijn Waterschap Zuiderzeeland, het Rijk en de gemeenten Almere en Zeewolde. Zij werken onder regie van de provincie Flevoland samen in de stuurgroep OostvaardersWold.

Inrichtingsplannen uitwerken met partners en omgeving
"Dat het plan van aanpak er ligt, betekent dat we mensen in de omgeving van OostvaardersWold nu kunnen betrekken bij onze plannen. We gaan samen met betrokkenen en belanghebbenden aan de slag met de uitwerking en financiering van de plannen. Daar beginnen we na de zomer mee", zegt gedeputeerde Anne Bliek van de provincie Flevoland, die voorzitter is van de stuurgroep OostvaardersWold. "Boeren, inwoners en maatschappelijke organisaties gaan een belangrijke rol spelen. Dat is ook nodig, want de boeren willen weten hoe hun toekomst eruit ziet en wij willen van de inwoners van Zeewolde en Almere graag weten wat hun ideeŽn bij dit nieuwe natuurgebied zijn."

Het plan van aanpak wordt de komende tijd besproken door de besturen van de gebiedspartners.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet