NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland subsidieert veldleeuwerik

18 juli 2007

Veel ouderen kennen hem nog wel, de Veldleeuwerik. Op een zomerse dag klonk zijn heldere zang over het boerenland. Hoog in de blauwe lucht zag je dan een klein vogeltje, dat zoveel muziek maakte. Veel jongeren kennen de Veldleeuwerik niet, want het gaat slecht met deze soort. Dat geldt ook voor een aantal andere typische vogelsoorten van het boerenland. De natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied wil de achteruitgang stoppen door op akkers stroken met speciale begroeiing aan te leggen. De stroken worden tot in de zomer niet bewerkt zodat er geen nesten verloren gaan en jonge vogels kunnen opgroeien.


Volgend jaar wordt het project uitgebreid met het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Kop van de NOP. De provincie heeft besloten dit project te subsidiŰren met een bijdrage voor soortenbescherming uit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet