NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mogelijk negatief intekenadvies gedoogregeling ganzen

20 juli 2007

Donderdagmiddag 19 juli 2007 hebben de provincie Fryslân, LTO-Noord en BoerenNatuur overlegd over de problemen in de regeling voor het intekenen door agrarische natuurverenigingen op de pakketten voor ganzenbeheer. Het laatste voorstel dat gisteren door het Interprovinciaal Overleg in overleg met het ministerie van LNV op tafel is gelegd is voor de partijen onvoldoende om verantwoord voor een termijn van zes jaar contracten te laten sluiten.

Er zijn nog steeds onduidelijkheden in de regeling, ondanks dat de genoemde partijen al een aantal maanden proberen meer duidelijkheid te krijgen. Vanwege de problemen in de regeling, zoals de maximumvergoedingen en vruchtwisseling, willen de betrokken partijen dat de termijn om op de regeling in te kunnen tekenen wordt verlengd tot eind augustus 2007. De termijn loopt nu tot eind juli. Eind augustus 2007 zal opnieuw beoordeeld worden of het gewijzigd aanbod voldoende zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal mogelijk een negatief intekenadvies worden gegeven voor het seizoen 2007-2008. LTO, BoerenNatuur en provincie Fryslân betreuren de gang van zaken zeer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet