NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese traditie kievitseieren kan blijven bestaan

1 augustus 2007

Van de rechtbank Leeuwarden mag de traditie van het zoeken en rapen van kievitseieren in Fryslân in stand blijven. Vandaag is uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Faunabescherming heeft ingesteld. Volgens de rechtbank voldoet het rapen van kievitseieren in Fryslân aan de criteria van de Europese Vogelrichtlijn en heeft het rapen van eieren geen negatief effect op de Friese kievitenpopulatie.

Gedeputeerde Anita Andriesen is verheugd over de uitspraak: 'We spannen ons samen met de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) in om de Friese traditie overeind te kunnen houden. Het eierrapen is onderdeel van een uniek weidevogelbeschermingssysteem. We hebben er vertrouwen in dat onze aanpak de juridische toetsen der kritiek kan doorstaan, maar het is toch elke keer weer spannend.'

Op 15 maart 2006 zag de voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden al geen aanleiding om de ontheffing voor het rapen van kievitseieren te schorsen. In de bodemprocedure heeft de rechtbank vandaag de bezwaren van Faunabescherming ongegrond verklaard en de ontheffing in stand gelaten. Faunabescherming kan nog wel bij de Raad van State in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Vogelbescherming Nederland heeft intussen haar bezwaren opzij gezet.

De Raad van State gaf begin december 2005 al aan dat kievitseieren rapen niet strijdig hoeft te zijn met de Vogelrichtlijn. De Raad van State erkende het Friese model werd en merkte de BFVW aan als deskundig samenwerkingsorgaan voor weidevogelbeschermers aan wie de provincie een ontheffing mag verlenen. Om aan te tonen dat het rapen van eieren geen negatief effect op de Friese kievitenpopulatie heeft, gebruikt de provincie het Europese criterium van de Vogelrichtlijn van 1% van de jaarlijkse natuurlijke sterfte, om te waarborgen dat het rapen van kievitseieren geen afbreuk doet aan de Friese kievitenpopulatie. Dit leidde er eerder toe dat het raapseizoen met acht dagen is ingekort: tot en met 31 maart in plaats van tot en met 8 april. De rechtbank sprak vandaag uit dat het huidige Friese systeem van het zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren geen negatief effect heeft op de kievitenpopulatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet