NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vergunningverlening kokkelvisserij in Oosterschelde voor Raad van State

3 aug 2007

De stichting De Faunabescherming heeft de vergunning voor het vissen naar kokkels in de Oosterschelde aangevochten voor de Raad van State. Twistpunt is of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vissers vorig jaar wel een visvergunning voor de Oosterschelde had mogen verlenen. De Waddenzee zat immers op dat moment reeds op slot voor de mechanische kokkelvisserij. Aangezien het in beide gevallen om beschermde natuurgebieden gaat, vroeg staatsraad Simons-Vinckx zich af waarom de Waddenzee wel tot verboden gebied was uitgeroepen en de Oosterschelde niet.

De woordvoerder van het ministerie kon daar geen overtuigend antwoord op geven. Hij blijft er echter bij dat de kokkelvisserij in de Oosterschelde geen blijvende schade berokkent aan de natuur en aan de vogelstand. Alleen als de kokkelstand dusdanig is dat er meer dan genoeg voedsel overblijft voor de vogels, krijgen de vissers toestemming om het overschot op te vissen. In de praktijk doet zo'n situatie zich ongeveer eens in de vijf jaar voor.

Stichting De Faunabescherming, die de tegenstanders van de kokkelvisserij vertegenwoordigt, plaatst vraagtekens bij het aangedragen bewijsmateriaal. LNV zou zich te veel op de vissers verlaten. De kokkelvisserij is volgens De Faunabescherming wel degelijk slecht voor natuur en milieu.
De RvS hakt binnen enkele maanden de knoop door. Hoewel het om een visvergunning uit het verleden gaat, is de uitkomst van groot gewicht voor de toekomst van de kokkelvisserij. Voor beide partijen staan dus enorme belangen op het spel.

Als de Raad van State tot de slotsom komt dat de vergunning om in de Oosterschelde op kokkels te mogen vissen, niet verleend had mogen worden, betekent dat waarschijnlijk de nekslag voor de sector. De vissers putten vooralsnog hoop uit het feit dat de hoogste bestuursrechter vorig jaar geen aanleiding zag om de omstreden vergunning meteen te schorsen, zoals door De Faunabescherming was gevraagd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet