NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friesland onderzoekt landschapsbeleving watersporter

2 aug 2007

Hoe beleeft de watersporter het landschap in de provincie Fryslân? Dat is de vraag die centraal staat in een onderzoek dat bureau Noordpeil deze zomer uitvoert, in opdracht van het Projectbureau Friese Meren. Doelstelling van het onderzoek is om te achterhalen hoe het huidige landschap gewaardeerd wordt en hoe Fryslân als omgeving beleefd wordt. In de maand augustus wordt een enquête verspreid onder watersporters in 20 verschillende jachthavens en worden interviews gehouden met verschillende watersporters. De resultaten van het onderzoek worden medio oktober verwacht en worden gepubliceerd op de website www.friesemeren.nl
De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in wat waterrecreanten als typisch Fries beschouwen en welke elementen zij mooi of lelijk in het landschap vinden. De resultaten moeten vooral aanknopingspunten bieden om in de toekomst bij het maken van ruimtelijke plannen rekening te kunnen houden met de beleving van watersporters. Om zo de kwaliteit van het landschap te behouden of zelfs te verbeteren.

Regie op ruimtelijke ontwikkelingen
De ruimtelijke kwaliteit is een van de aandachtspunten in het vervolg van het Friese Merenproject. De provincie Fryslân erkent dat de bestedingen van toeristen en recreanten sterk samenhangen met de belevingswaarde en de ruimtelijke kwaliteit die de provincie te bieden heeft. Een kenmerk van veel watersportplaatsen in Fryslân is dat het oorspronkelijke waterfront in de loop van de jaren 'verstopt' is geraakt met allerlei nieuwe voorzieningen en gebouwen. Ook buiten de kernen is regie op de ruimtelijke ontwikkelingen gewenst, omdat vanaf het water gebouwen en bedrijven al vanaf grote afstand zichtbaar zijn.

De aandacht voor ruimte en landschap in relatie tot toerisme en recreatie sluit ook goed aan op de publicatie 'Groeten uit Holland' van de VROM-raad, die eind 2006 verscheen. Hierin wordt gepleit voor een meer integrale benadering van vrije tijd en leisure in relatie tot landschap en ruimtelijke kwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet