NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitspraak hoogste rechter: natuur gaat voor autosloperij in Eemnes

1 aug 2007

De Raad van State heeft de milieuvergunning van de provincie Utrecht voor een autosloperij in Eemnes vernietigd. De autosloperij ligt midden in het beschermde natuurgebied 'De valse bosjes' en werkte al tientallen jaren zonder milieuvergunning. De natuurorganisaties zijn blij met deze uitspraak. Zij hopen dat er na jaren praten nu eindelijk een oplossing komt waarbij 'De valse bosjes' een schitterend natuurgebied wordt en de autosloperij wordt uitgeplaatst.

Tot verbazing van de natuurorganisaties verleende de provincie vorig jaar plotseling een milieuvergunning aan het bedrijf. Dit terwijl uit het ter plaatse uitgevoerde natuuronderzoek duidelijk bleek dat de autosloperij de natuurwaarden van de Ecologische Hoofdstructuur aantast. Kort gezegd worden marterachtigen, ree en mogelijk ook amfibieŽn door de aanwezigheid van de autosloperij verstoord en tast het bedrijf de ecologische verbindingszone tussen Gooi en Eemland aan.

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de autosloperij echter vernietigd: De provincie Utrecht had de vergunning op grond van het natuuronderzoek niet mogen verlenen. De Raad van State vindt dat gelet op het uitgevoerde natuuronderzoek de provincie 'niet deugdelijk heeft onderbouwd waarom de natuurwaarden niet of in niet onaanvaardbare mate wordt aangetast bij het in werking zijn van de inrichting'.

Advocaat Anna Jonkhoff van Spuistraat 10 Advocaten die de natuurorganisaties in hun rechtzaak bijstond, hierover: 'Regelmatig kom ik in mijn praktijk lagere overheden tegen die in natuurgebieden allerlei nadelige activiteiten toestaan. Hoewel het bedrijf er al jaren zat, geeft de hoogste bestuursrechter duidelijkheid: de provincie mag bij vergunningverlening een natuuronderzoek waaruit schade voor de natuur blijkt, niet naast zich neerleggen. Door deze uitspraak is de natuur in Utrecht en in heel Nederland beter beschermd!'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet