NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontwerpen met onzichtbaar erfgoed

26 juli 2007

Irene Velthuis, studente Erfgoed van Stad en Land aan de Vrije Universiteit (VU), onderzocht in haar masterscriptie Ontwerpen met onzichtbaar erfgoed hoe in het ontwerp van stadswijken in het limesgebied de afgelopen jaren is omgegaan met (archeologisch) erfgoed.

In dit gebied heeft Velthuis ontwerpen van stadswijken geanalyseerd die gesitueerd zijn op of nabij een voormalig castellum. In alle te analyseren projecten is een Romeinse geschiedenislaag aanwezig, maar daarnaast hebben ook andere tijdslagen hun stempel op het gebied gedrukt. Doelstelling van het onderzoek was er achter te komen of het ontwerpen met archeologie een oplossing biedt tegen de (vermeende) uniformiteit van nieuwe woningbouwlocaties. Kan het ontwerpen met onzichtbaar erfgoed zorgen voor een meer diverse woonomgeving of werkt het juist uniformiteit in de hand?

Velthuis kwam tot de ontdekking dat die Romeinse periode, en dan met name het castellum, vaak een prominente plek krijgt in een nieuwe wijk. Enerzijds als onderdeel van het ontwerp, anderzijds als beschermd archeologisch monument. De overmatige en vaak ook eenzijdige aandacht voor de Romeinen heeft volgens de studente op een aantal plekken tot een uniforme, en soms zelfs saaie, leefomgeving geleid. Deze uniformiteit kan worden tegengegaan door te erkennen dat in het limes-gebied door de eeuwen heen veel meer heeft plaatsgevonden. Ontwerpen met de historische gelaagdheid van een plek kan een unieke inrichting opleveren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet