NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek naar uranium bij stortplaatsen

15 aug 2007

GS laten vervolgonderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van uranium bij voormalige stortplaatsen in Brabant. Daartoe worden via een steekproef stortplaatsen in Bergen op Zoom, Breda, Gilze en Rijen, Oosterhout, Boekel, Cranendonck en Cuijk nader onderzocht.

In januari 2007 bleek uit TNO-onderzoek bij de stortplaatsen Korenbocht te Oosterhout en Alphense weg te Gilze en Rijen uranium in verhoogde gehalten in het grondwater aanwezig te zijn. Daarover is destijds uitgebreid gecommuniceerd. Het ministerie van VROM heeft toen vastgesteld dat de risico's van uranium verwaarloosbaar zijn als grondwater niet wordt gebruikt.

Vervolgens is met specialisten nagedacht over mogelijke vervolgstappen. GS hebben nu besloten tot nader onderzoek naar de mogelijke herkomst van het uranium en onderzoek naar de samenstelling van het percolaat (uit het stort sijpelend water). Ook zal de grondwaterkwaliteit rond de genoemde acht stortplaatsen en de eventuele risico 's daarvan onderzocht worden. Op die manier verwachten GS meer inzicht te krijgen in de manier waarop en onder welke condities uranium in het grondwater terecht kan komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet