NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg wil investeringen in landschap in pilotgebieden

20 aug 2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat in enkele pilotgebieden investeringen in landschap bevorderen. Zij gaat in gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In het najaar komt de minister in een 'Agenda Landschap' met een nadere uitwerking en de concrete aanwijzing van de pilotgebieden.

Het aanwijzen van pilotgebieden is een uitvloeisel van het onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euro's. In dit onderzoek heeft onderzoeksbureau Witteveen en Bos berekend dat investeren in landschap lonend is. Verburg heeft het Centraal Planbureau (CPB) om een reactie gevraagd.

Het CPB plaatst in zijn reactie enkele kritische kanttekeningen, maar laat ook weten dat in meer algemene zin, investeringen in het Nederlandse landschap bij kunnen dragen aan de maatschappelijke welvaart. Het CPB concludeert dat de kosten-baten analyse van Witteveen en Bos methodisch juist is uitgevoerd maar de empirische onderbouwing van diverse batenschattingen te onzeker is om er beleid op te baseren. Het CPB suggereert om als experiment in een gebied te beginnen met investeren in landschap langs de lijnen zoals voorgesteld in de studie van Witteveen en Bos.

Omdat zij uit diverse provincies belangstelling verwacht en om een breed beeld te krijgen van het rendement van landschapsinvesteringen, wil de minister meer dan één gebied aanwijzen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet