NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur- en milieuorganisaties willen rol bij gebiedsontwikkeling verbeteren

23 aug 2007

Gebiedsontwikkeling is gericht op kwaliteitsverbetering, maar daarbij wordt volgens de Provinciale Milieufederaties nog onvoldoende gebruik gemaakt van ideeŽn en initiatieven van lokaal betrokkenen. De Provinciale Milieufederaties willen hier graag iets aan doen. "Als we onze eigen rol anders insteken, kunnen we een veel betere bijdrage leveren aan duurzame gebiedsontwikkeling", zegt Marcel Blom van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Bestuurders en markt formuleren vaak groene doelstellingen, maar in de uitvoeringsfase worden deze nog te vaak naar beneden bijgesteld. Hoe komt dat eigenlijk?
Dat heeft meestal een financiŽle reden, bijvoorbeeld omdat er verkeerd begroot is. En dan wordt een gepland HOV-traject ineens een gewone busverbinding, een groene zone wordt smaller dan bedoeld, of nieuwe natuur wordt pas in een later stadium aangelegd. Maar door gebiedsontwikkeling moet dit dus verbeteren. Overigens komen er steeds meer financiŽle constructies, zoals rood voor groen-uit-rood, waardoor het makkelijker wordt om groene maatregelen te financieren. Maar de groene inbreng bij gebiedsontwikkeling kan nog veel beter.

De Provinciale Milieufederaties hebben hun eigen rol bij gebiedsontwikkelingen onderzocht, evenals de rol van locale natuur- en milieuorganisaties. Waarom is dit onderzoek gedaan?
Natuur- en milieuorganisaties spelen steeds vaker een rol bij gebiedsontwikkeling. Maar toch waren we niet geheel tevreden over de manier waarop. We kunnen waardevolle kennis inbrengen over het gebied, en fungeren als intermediair tussen overheid en burger. Maar we willen niet zitten pas aan tafel als de belangrijkste beslissingen al zijn genomen, door de markt en de overheden. Onze inbreng is dan soms moeilijk in te passen. Daarom hebben we onderzocht hoe we een meer pro-actieve rol kunnen spelen. We hebben vier recente projecten onderzocht, gekeken hoe onze rol ervaren wordt door anderen en waar de kansen voor verbetering liggen.

En wat blijkt? Hoe ziet de ideale rol van natuur- en milieuorganisaties eruit volgens u?
Ten eerste willen we graag eerder aan de onderhandelingstafel. Alleen dan kunnen we meedenken in plaats van reageren. We hebben samen met lokale natuur- en milieuorganisaties goede kennis van het gebied, en dat maakt ons een interessante partner.

Ten tweede moeten we zelf minder afwachten. Het is beter als we actief coalities zoeken en alternatieven ontwikkelen. Anders zijn we alleen maar een leverancier van gebiedskennis.

Ten derde vragen de markt en de overheid zich soms af of wij nou een waakhond zijn, of juist een partner. We moeten daarom een duidelijke rol kiezen en bij aanvang helder maken waarvoor we aan tafel zitten.

Ten vierde willen we onze rol als intermediair tussen burger en overheid verder uitbouwen. Bij gebiedsontwikkeling kunnen wij zaken als bijeenkomsten, enquÍtes en websites organiseren om burgers te betrekken. Overigens vinden we dat zelf niet alleen, ook Adviseur Gebiedsontwikkeling Riek Bakker vindt dat wij die rol goed kunnen spelen.

Dit alles vraagt van ons een flexibeler opstelling. We kijken soms te veel per afzonderlijk stukje grond naar de ontwikkelingen. We zouden meer het totaalplaatje voor ogen moeten houden. Op hun plaats moeten ontwikkelaars en overheden de bouwopgaven durven bijstellen als de kwaliteit van het gebied daar om vraagt.

Een conclusie uit het onderzoek is dat interne discussie en externe dialoog nodig zijn om de volgende stap te maken. Wat bedoelt u daarmee?
Met dit onderzoeksrapport ligt er nu een hele reeks met conclusies en aanbevelingen. Nu moeten we dit vertalen in concrete acties. Het onderzoek is gedaan door 4 samenwerkende Milieufederaties, maar er zijn nog 8 andere Provinciale Milieufederaties. Daarom is de interne discussie nodig.

Daarnaast hebben we in het onderzoek met een aantal externe spelers gesproken, maar als wij onze strategie aanpassen, dan moeten we dat in samenspraak doen met de partijen met wie we te maken krijgen. Daarom brengen we onze ideeŽn graag ter sprake op congressen, studiedagen en andere bijeenkomsten.

Bron: www.ruimteforum.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet