NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2007 - 2013 vastgesteld

29 aug 2007

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard voor de periode 2007 - 2013, fase 1 vastgesteld. Als alle bestaande ambities moeten worden waargemaakt is er niet genoeg geld. Daarom wordt prioriteit gelegd bij projecten die klaar zijn voor uitvoering: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Naar schatting is er 6,25 miljoen euro nodig om de nu opgenomen wensen en ambities te financieren. Het gaat hierbij om projecten, die bijdragen aan het behouden en versterken van de karakteristieken van het landschap: de kreken en dijken, het vergroten van de groenblauwe dooradering die zorgt voor herstel van het natuurlijke evenwicht. Ook de toegankelijkheid van het gebied en enkele cultuurhistorische hoogtepunten zijn in het programma opgenomen. Marketing en promotie worden ingezet om de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard te behouden.

Er is vooralsnog niet meer dan 2,8 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2007-2013. Dit bedrag komt deels van het rijk, 1,4 miljoen. De provinceie en de regio Hoeksche Waard dragen ieder 0,7 miljoen bij. Mocht er in de komende tijd niet meer geld bijkomen, dan zal het College van GS, bij het beoordelen van en het beschikken op subsidie-aanvragen in het kader van dit uitvoeringsprogramma, prioriteit geven aan projecten die direct kunnen worden uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet