NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestuur Noord-Holland: "Wad moet op Unescolijst"

4 sep 2007

Het college van Gedeputeerde Staten van de Noord-Holland hebben vandaag ingestemd met de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed. "De Waddenzee hoort absoluut in het rijtje der groten thuis zoals de Taj Mahal, de Galapagos Eilanden en onze eigen Stelling van Amsterdam" , aldus Waddengedeputeerde Rinske Kruisinga.

De Waddenzee, het grootste ononderbroken systeem van zand- en slikplaten ter wereld, wordt al langer genoemd als mogelijke kandidaat voor de Unescolijst. Het gaat daarbij om de bestaande beschermde gebieden in het Duitse en het Nederlandse deel van de Waddenzee. In Nederland is dit het gebied waar de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (PKB) betrekking op heeft. De Nederlandse eilanden vallen er niet onder, behalve de kwelders en platen van de Waddenzeekust van de eilanden. Samen met het Duitse gedeelte van de Wadden gaat het om een gebied van bijna 1.000.0000 ha. Denemarken doet (vooralsnog) niet mee omdat men daar druk bezig is met de instelling van de Waddenzee als nationaal park.

"Plaatsing van de Wadden op de Unescolijst biedt niet alleen wereldwijde erkenning van het unieke karakter, de status biedt ook kansen; het betekent wereldwijde bekendheid en aantrekkingskracht op mensen om van dit prachtige gebied te komen genieten", aldus Kruisinga.

Na goedkeuring van alle Waddenprovincies, gemeenten en betrokken organisaties neemt het kabinet eind 2007 een definitief besluit over de nominatie. Als hiertoe wordt overgegaan neemt het Werelderfgoedcomité in juli 2009 een besluit over eventuele plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Als de Waddenzee wordt geplaatst op de Werelderfgoedlijst, zou dit voor Nederland in dubbel opzicht een primeur zijn: het eerste natuurlijke werelderfgoed en het eerste werelderfgoed in meerdere landen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet