NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Viv-pluslening om Reconstructie te bevorderen

4 sept 2007

Nationaal Groenfonds en Rabobank hebben een overeenkomst gesloten om verplaatsende ondernemers in de intensieve veehouderij te kunnen ondersteunen. Gezamenlijk is de nieuwe VIVPluslening ontwikkeld; per verplaatsende onderneming komt een bedrag van 250.000 beschikbaar tegen een rentetarief van 2% voor een periode van 10 jaar.

Nationaal Groenfonds stelt voor de verstrekking van de laagrentende VIV-Plusleningen aan verplaatsende ondernemers in de intensieve veehouderij 5 miljoen beschikbaar uit haar eigen vermogen. De Rabobank brengt het product onder de aandacht van de individuele ondernemer en draagt de financieringsaanvraag voor aan Nationaal Groenfonds. De Rabobank bedt deze lening in de totale financiering aan de onderneming in.

Nationaal Groenfonds en Rabobank beogen met de VIV-Pluslening intensieve veehouderijen, die verplaatsen naar de zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden, een extra financiële prikkel te geven. Met als gezamenlijk doel de realisatie van het natuur- en milieubeleid van de vijf reconstructieprovincies én de modernisering van veehouderijsystemen in ons land. Het nieuwe stimuleringsinstrument sluit aan op de provinciale regelingen Verplaatsing Intensieve Veehouderij (VIV) van de vijf reconstructieprovincies (Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel).

Nationaal Groenfonds ziet in de verplaatsing van de intensieve veehouderij een kans voor natuur en milieu. "Door verplaatsingen komen in de extensieve regio's gebieden in en rondom natuurgebieden, evenals kernen en bebouwingsclusters vrij. Ook ontstaan er door nieuwbouw milieutechnisch betere bedrijven" aldus Gertine van der Vliet, hoofd Projectfinanciering en Strategische Advisering van Nationaal Groenfonds.

De Rabobank wil bedrijfsverplaatsingen stimuleren ter verbetering en versterking van de sector. "De Rabobank werkt graag samen met Nationaal Groenfonds om daarmee extra bij te dragen aan de realisatie van natuur- en milieudoelstellingen van de overheid. Bedrijfsmatig is er voor de ondernemer een flinke toekomstgerichte slag te maken. Volledige nieuwvestiging biedt de mogelijkheid voor de veehouderijen om goed op de nieuwste eisen en technieken in te spelen", volgens Wim Thus, afdelingsdirecteur Veehouderij Rabobank Nederland en één van de initiatiefnemers van de overeenkomst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet