NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

NVV: Bedrijfsomvang varkensbedrijven niet bepalend

31 aug 2007

Varkenshouders vinden dat er van te voren geen beperkingen mogen gelden op bedrijfsomvang. Dit blijkt uit de visie op bedrijfsomvang van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Volgens de voorzitter van de NVV, Wyno Zwanenburg, is het onmogelijk nu al te voorspellen met hoeveel dieren je in de toekomst je boterham kunt verdienen. Een gezinsbedrijf moet zich kunnen blijven doorontwikkelen om hiermee ook te zorgen voor meer sociale vrijheid (vrije tijd en vakantie) van de varkenshouder en zijn gezin.
In de visie van de NVV zijn de varkensbedrijven economische dragers van het buitengebied, waarvan ze op een geïntegreerde wijze deel uitmaken. Middels aankleding van de bedrijfsgebouwen en erfbeplanting dragen ze bij aan het landelijke imago van het gebied.
Volgens Zwanenburg "begint de ophef steeds over nieuwkomers die van buitenaf komen, het gaat niet over plannen van buurtbedrijven". De NVV is van mening dat er vaak onnodig veel aanvragen gedaan worden met de filosofie "als ik maar één van de vier aanvragen gehonoreerd krijg, is dat mooi". Dat schept een verkeerd en vertekend beeld.
In de ogen van de NVV-voorzitter "werkt de voorgestelde opzet van varkensflats stigmatiserend voor de gehele varkenshouderij. Het zal altijd gepresenteerd worden als voorbeeld, wat weer een negatieve uitwerking zal hebben op het imago van de varkenshouderij, namelijk een industrieterrein voor de varkenshouderij".
De NVV stelt zich op het standpunt dat "van uitbreiding in de varkensstapel in Nederland geen sprake is. De varkenshouderij is immers gequoteerd".
De voorzitter van de NVV pleit ervoor om een bedrijf dat verplaatst (en de oude locatie saneert of verkoopt) zich wel elders nieuw mag vestigen. Hij stelt dat "maar een beperkt aantal ondernemers in de gelegenheid is om zich nieuw te vestigen".
Tevens vraagt de NVV de overheid haar inspanningen erop te richten om het voor de bestaande bedrijven mogelijk te maken zich op bestaande locaties verder te ontwikkelen en zodoende de concurrentiepositie te verbeteren.
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is een organisatie die de belangen behartigt voor haar veelal jonge, ondernemende leden in de varkenshouderij. Deze leden houden op hun bedrijven meer dan 55% van de in Nederland gehouden varkens.
Het Landelijk bestuur van de NVV heeft in haar bestuursvergadering van augustus haar visie op bedrijfsomvang, getiteld "De NVV is en blijft voor gezinsbedrijven" vastgesteld. Deze verwoordt de visie en de houding van de NVV ten aanzien van bedrijfsomvang.

Meer info: bijlage_-_notitie_over_bedrijfsomvang.pdf

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet