NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wet archeologische monumentenzorg in werking

30 aug 2007

Vijftien jaar na ondertekening van het Verdrag van Malta is het wetgevingsproces van de archeologische Monumentenzorg beŽindigd. Op 1 september 2007 trad de Wet op de archeo-logische monumentenzorg in werking. Nu zijn de gemeenten aan zet om aan deze wet uitvoering te geven.
De wet brengt twee Algemene maatregelen van bestuur met zich mee. Nummer ťťn gaat over het tijdstip van inwerkingtreding, nummer twee heeft betrekking op de excessieve kostenregeling:

Besluit archeologische monumentenzorg.
Dit besluit stelt het tijdstip vast van inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg en het Besluit archeologische monumentenzorg.

Excessieve opgravingskosten.
Het onderdeel over de uitkering aan gemeenten ter bestrijding van 'excessieve' kosten gaat pas op 1 januari 2008 in. Tot die tijd blijft de bestaande Regeling specifieke uitkeringen excessieve opgravingskosten van kracht.

Ondersteuning VNG
Van de VNG krijgt u steun in de vorm van een handreiking, die naar verwachting in oktober beschikbaar is. In die handreiking vindt u een aangepaste modelverordening en een modelbeleidsplan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet