NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VROM zoekt nog naar passende sturing Nota ruimte

10 sept 2007

Het ministerie van VROM is nog zoekende naar de juiste invulling van de rol van het rijk in de sturingsfilosofie van de Nota ruimte: "decentraal wat kan, centraal wat moet". Dat bleek helder uit de discussie van minister Cramer met de Tweede Kamercommisie van VROM op 5 september over de sturingsfilosofie. Minister Cramer gaf te kennen zich in te willen zetten voor een goede analyse van de huidige situatie en voor afspraken met provincies en gemeenten over benoeming en borging van kernkwaliteiten van waardevolle landschappen. Een (linkse) minderheid van de Kamer heeft echter meer vertrouwen in versterking van de centrale sturing.
In de discussie passeerden enkele concrete situaties de revue waarin de commissieleden de minister aan de tand voelden over de rijksinzet. Zoals de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Moerdijkse Hoek (meerderheid vr ondertekening van de intentieverklaring voor de uitvoering), en Hoekse Waard (eerder aangekondigd onderzoek naar alternatieven afwachten). Op het punt van de aanpak van bedrijventerreinen meldde de minister dat er een rijks Task Force komt die de mogelijkheden van financiering van herstructurering van bedrijventerreinen gaat onderzoeken.

Verder kwam als verrassing uit de bus dat naast de 22 door VROM geselecteerde projecten voor de inzet van het investeringsbudget van de Nota ruimte van 1 miljard euro er nog de mogelijkheid van een reservelijst bleek te bestaan. Op aandringen van vooral CDA en CU is daarop nu het eerder afgevallen ontwikkelingsproject van het stedelijk netwerk Twente geplaatst. Naar aanleiding van de discussie over de selectie heeft de minister toegezegd het eerste MIRT-programma met alle ruimtelijke investeringsprojecten van het rijk aan de commissie voor te leggen. Verder melde de minister dat in 2008 de inzet van FES gelden in dit programma nader zal worden bezien.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet