NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland aan de slag met aanbevelingen Burgerpanel

29 aug 2007

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland waarderen de aanbevelingen van het Burgerpanel 'Kwaliteit van leven op het platteland'. Vooral de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van het Burgerpanel hebben indruk gemaakt. Volgens GS hebben de leden van het panel in korte tijd een brede visie ontwikkeld op de toekomst van het platteland van Flevoland.
Uit de visie spreekt trots op en betrokkenheid bij de toekomst van Flevoland. Daarmee geeft het Burgerpanel het goede voorbeeld voor hun eerste aanbeveling: we moeten het samen doen. De provincie zal dan ook haar bijdrage leveren door het uitvoeren van een groot aantal aanbevelingen.

De aanbevelingen van het Burgerpanel op het platteland in Flevoland is gegroepeerd in vijf thema's:

hoe realiseren we de visie: zelfwerkzaamheid binnen een structuur

leefbare kernen in een open landschap

meer diversiteit in de landbouw en in het agrarisch landschap

saamhorigheid tussen mensen en meer trots op de Flevolandse identiteit

Flevovalley: centrum voor duurzame energie en de agri- en foodbusiness.

Het panel is van mening dat bewoners, het bedrijfsleven, instellingen, organisaties en overheden samen de kwaliteit van leven op het platteland bepalen. Daarbij zijn zelfwerkzaamheid van burgers en creatieve combinaties van functies nodig. De provincie gaat met de volgende aanbevelingen aan de slag:

ontwikkelen van 5 multifunctionele centra samen met lokale partijen

selecteren en behouden van de meest waardevolle elementen van het landschap samen met gebiedspartners

opstellen van een fiets- en wandelplan waarin de mogelijkheden voor verbetering van de recreatieve fiets- en wandelroutes worden onderzocht

voortzetten van ondersteuning van initiatieven op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg
voortzetten van de oprichting van een kenniscentrum voor de toepassing van duurzame energie.

De uitvoering van de activiteiten wordt meegenomen in bestaande programma's en plannen; in dat kader zullen ze ook geŽvalueerd worden. GS gebruiken de aanbevelingen van het Burgerpanel ook bij het opstellen van de Sociale Agenda: een actieprogramma dat de provincie samen met maatschappelijke partners opstelt met als doel het verbeteren van het zorg- en welzijnsniveau in Flevoland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet