NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Reisbranche steekt kop in het zand voor klimaatprobleem'

10 sept 2007

Milieudefensie vindt dat de reisbranche met
haar campagne tegen de voorgenomen ticketheffing de kop in het zand
steekt voor het klimaatprobleem. 'De ANVR gedraagt zich
onverantwoordelijk,' zo stelt campagneleider Joris Wijnhoven, 'het is
hoog tijd dat er een einde komt aan de belastingvoordelen voor de
luchtvaartsector.'

Volgens het Milieu- en Natuur Planbureau is de luchtvaartsector is
verantwoordelijk voor tien procent van de Nederlandse bijdrage aan het
broeikaseffcet. Als er niets verandert, dreigt dat op te lopen tot
twintig procent in 2020. De sector is bovendien vrijgesteld van het
heffen van BTW op tickets en accijns op kerosine.

Joris Wijnhoven: 'Deze belastingvrijstelling is op geen enkele manier te
rechtvaardigen, vliegen is met afstand de meest klimaatonvriendelijke
manier van vervoer. Wij zien het kabinetsvoornemen om een ticketheffing
in te voeren dan ook als een welkome eerste stap. Maar ook aan in de
introductie van kerosineaccijns kan de sector niet ontkomen.'

Milieudefensie wil dat het kabinet het initiatief neemt om met
buurlanden als Engeland, Duitsland, België en Frankrijk een Europese
kopgroep te vormen die kerosineaccijns gaat heffen op vluchten naar
elkaars bestemmingen. Zo'n kopgroep is toegestaan binnen de regelgeving
van de EU. Wijnhoven: 'Om vliegen een eerlijke prijs te geven, mag het
niet bij de huidige bescheiden ticketheffing blijven. Dat helpt
weliswaar iets tegen de enorme groei, maar nog niet genoeg. Vliegen moet
flink duurder worden, zodat bijvoorbeeld de trein concurrerender wordt'.

Enkele jaren geleden liet Milieudefensie door het NIPO onderzoeken hoe
luchtvaartpassagiers zélf over een vliegtax denken. Bijna de helft van
hen kende de belastingvoordelen niet. Maar 71 procent van hen vond de
invoering daarvan terecht. 'Dat zal door de recente aandacht voor
klimaatverandering niet minder zijn geworden,' aldus Wijnhoven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet