NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kijk mee naar kiekendieven onderweg naar Afrika

10 sept 2007

Veertien grauwe kiekendieven zijn met een satellietzender op hun rug
onderweg naar Afrika. De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft onlangs
roofvogels gezenderd in Nederland, Duitsland, Polen en Wit-Rusland.
Afgelopen week zijn ze vertrokken. Iedereen kan ze via internet volgen.

De grauwe kiekendief Halina is eind juli al vertrokken uit haar broedgebied in
de akkers van Oost-Polen. Dankzij de signalen uit de satellietzender op haar
rug is zij van dag tot dag te volgen. Over Griekenland, de Middellandse Zee,
LibiŽ en de Sahara heeft zij het in Zuidoost-Niger het Tsjaadmeer bereikt. In
Niger liggen belangrijke overwinteringsgebieden van de kiekendieven. Halina
vloog oostelijker dan de route die haar Nederlandse en Duitse soortgenoten
meestal kiezen. Een in Wit-Rusland gezenderde vogel is in RoemeniŽ beland.
Waar zouden ze de Middellandse Zee oversteken? Grauwe kiekendieven zijn
zulke magistrale vliegers dat ze forse afstanden over zee aan kunnen; zonder
thermiek, voedsel en rustpauzes. De Poolse vogel Halina bewees dat tussen
Griekenland en LibiŽ.

Samen met Poolse vogelbeschermers heeft de Werkgroep Grauwe
Kiekendief (WGK) Halina gevangen en gezenderd. In Wit-Rusland werkt de
Werkgroep samen met de oprichters van de Wit-Russische
vogelbeschermingsorganisatie Birdlife Belarus. Voor vogelbescherming en -
onderzoek is in de voormalige sovjetrepublieken nauwelijks geld beschikbaar.
'Dat we in Europa's laatste dictatuur samenwerken met vogelaars, is voor
beide partijen een belevenis', vertelt onderzoekscoŲrdinator Ben Koks. 'Voor
hen betekent dat ook politieke ontspanning. Niet voor niets hebben ze een
gezenderde vogel Voila genoemd, wat vrijheid betekent.'
Er vliegen nu veertien kiekendieven met een satellietzender. Drie vogels zijn
vorig jaar al gezenderd. De kiekendief Merel kreeg toen een zender bij haar
nest in Noord-Groningen, maar broedde dit jaar aan de Duits-Deense grens.
Door in vier landen vogels te zenderen hoopt de WGK de interactie tussen
verschillende broedgebieden aan het licht te brengen. Bovendien zijn er dit
jaar drie kuikens gezenderd, om uit te zoeken of jonge kiekendieven hun
tweede zomer in Afrika blijven. Tussen de gezenderde vogels bevindt zich
een stelletje. Zouden beide partners volgend jaar weer samen gaan broeden?
Maar eerst hoopt Koks zijn vermoeden te toetsen dat de Wit-Russische
vogels niet in West-, maar in Oost-Afrika overwinteren.

Tijdens twee winterexpedities naar West-Afrika werd het Koks al duidelijk in
welk landschap de vogels overwinteren. 'Ze zitten altijd in landbouwgebieden',
vertelt hij, 'of op de grens van akkers en bosjes. Daar jagen ze op
sprinkhanen.' De roofvogels blijken beginnende sprinkhaanconcentraties zo
goed op te snorren, dat de VN-voedselorganisatie FAO ze als verkenner wil
gebruiken. Als de FAO de sprinkhanen vroeg ontdekt, is er tijd voor de relatief
langzame werking van biologische bestrijding met schimmels. Dan worden
insecticiden overbodig, die alle insecten en uiteindelijk ook roofvogels,
ooievaars en vele andere sprinkhaanliefhebbers de das om doen.
Volg de gezenderde kiekendieven op www.grauwekiekendief.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet