NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant zet grote stappen Natura 2000

4 sept 2007

Vanaf dit najaar worden in Brabant belangrijke stappen gezet op weg naar een grotere biodiversiteit; een zo groot mogelijke afwisseling aan dieren en groen. Gedeputeerde Staten hebben namelijk recent het Masterplan voor Natura 2000 vastgesteld.

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande plannen en beleid, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Reconstructieplannen voor het landelijk gebied. Het opstellen van de eerste beheerplannen begint dit najaar, begin 2011 moeten alle plannen klaar zijn.

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een netwerk van natuurgebieden van Europees belang: het Natura 2000 netwerk. Nederland draagt hieraan bij met 162 gebieden, waarvan 21 gebieden (deels) in Noord-Brabant liggen. In het beheerplan worden maatregelen opgenomen voor het behoud en herstel van waardevolle natuur in een Natura 2000 gebied.

De Provincie Noord-Brabant neemt het voortouw voor het opstellen van de beheerplannen bij 9 van de 21 Brabantse gebieden. Bij de overige gebieden werkt de Provincie mee (als lid van de projectgroep) aan de totstandkoming van het beheerplan. De Provincie hanteert onder meer als uitgangspunt dat de inbreng van verschillende overheden en organisaties belangrijk is. Belanghebbenden worden in een vroeg stadium van het proces betrokken. Gemeenten worden aan het begin van de gebiedsprocessen zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet