NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw Milieu- en Natuurcompendium gepubliceerd:

6 sept 2007

MNP, CBS en Wageningen UR hebben de volledig vernieuwde website van het
Milieu- en Natuurcompendium gelanceerd. Het compendium is een zeer
uitgebreide, online bron van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers
over milieu en natuur in Nederland. Op www.milieuennatuurcompendium.nl"
vinden gebruikers duidelijke antwoorden op de vraag hoe het er buiten voor
staat, wat mogelijke oorzaken zijn van veranderingen en welke
beleidsmaatregelen zijn genomen. Voor de vernieuwde website staan
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voorop.

Het Milieu- en Natuurcompendium is bedoeld voor professionals op het gebied
van milieu en natuur: beleidsambtenaren, onderzoekers, adviseurs,
maatschappelijke organisaties, journalisten etc. Ook voor de betrokken
burger is het compendium goed toegankelijk.

De informatie beslaat de volle breedte van het vakgebied: van
afvalproblematiek tot biodiversiteit en van klimaatverandering tot
bodemkwaliteit. Op deze gebieden bevat het compendium de meeste relevante
gegevens die in Nederland beschikbaar zijn.

De informatie wordt gepresenteerd in de vorm van indicatoren: ruwe
meetgegevens samengevat tot betekenisvolle informatie. De indicatoren
tonen trends of ruimtelijke beelden, en vergelijken deze met
(beleids)doelen, referenties en kritische niveaus. Het schaalniveau is
landelijk, soms ook regionaal of mondiaal.

Gebruiksgemak
De vernieuwing van het Compendium betreft met name de sterk verbeterde
toegankelijkheid van de informatie. Via een keuze uit actuele onderwerpen
kunnen de gebruikers nu eenvoudig via beleidsgerichte dossiers navigeren
naar relevante indicatoren. Milieu en natuur zijn volledig ge´ntegreerd.
Tekst, figuren en onderliggende cijfers zijn vrij beschikbaar en kunnen
worden gedownload.

Samenwerking
Het Milieu- en Natuurcompendium is het resultaat van samenwerking tussen de
kennisorganisaties Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum
(Wageningen UR). Zij ontsluiten gegevens die zij zelf (mede) beheren,
bijvoorbeeld van de Emissieregistratie en het Netwerk Ecologische
Monitoring. Daarnaast worden grote hoeveelheden gegevens beschikbaar
gemaakt van RIVM, DLG, Senternovem, RIZA, RIKZ, ECN en vele anderen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet