NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Groene Maand - Landschap en Cultuurhistorie

29 aug 2007

Op 29 augustus is de Groene Maand geopend met een debat over het thema 'Van wie is het landschap? De rol van de burger'. Aan dit startdebat op Kasteel Groeneveld te Baarn namen maatschappelijke organisaties en beleidsmakers van verschillende overheden deel.

"Zorgdragen voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap is n van de hoofddoelstellingen van het ministerie van LNV?, zei Kees Lever, directeur Platteland bij LNV, in zijn inleiding. Nederlanders maken zich zorgen over de verrommeling van het landschap. Ook verdwijnen er steeds meer historische landschapselementen. "Als we willen voorkomen dat deze ontwikkeling leidt tot de teloorgang van het landschap, dan zullen we serieus moeten kiezen voor kwaliteit", aldus Lever.

De opdracht voor LNV is volgens hem drieledig: mooie landschappen behouden, verrommelde landschappen opknappen en landschappen waar grote veranderingen plaatsvinden met kwaliteit ontwikkelen. Deze opdracht kan echter alleen worden uitgevoerd als plattelandsbewoners, stedelingen en anderen worden betrokken bij het maken van keuzes. "Vanuit het besef dat een vitaal platteland staat of valt met betrokken burgers, staat LNV positief tegenover burgerinitiatieven", zei Lever. Hij verwacht dat de leefbaarheid en de inrichting van gebieden door deze initiatieven de komende jaren zichtbaar zullen worden benvloed.

Roel During (Alterra/WUR) legde uit dat zelforganisatie in het landelijk gebied een belangrijke trend is met veel verschillende verschijningsvormen. Zo ging Maaike Breure, winnaar van de landelijke prijsvraag 'Win je eigen ommetje', in op de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van 'haar' Ommetje Poelpolder in Lisse. Bij de realisering liep zij echter tegen nogal wat obstakels aan. Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: "Je moet als overheid dienstbaar zijn aan dit soort initiatieven. Mensen moeten weer mogen spelen met hun omgeving."

In de maand september organiseert de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie samen met andere organisaties groene activiteiten om Nederlanders te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Het thema van de Groene Maand is dit jaar 'Landschap en Cultuurhistorie'. Want het Nederlandse landschap is in de loop der eeuwen voor een groot deel door mensenhanden gevormd.

Tijdens de Groene Maand, die dit jaar voor de achtste keer plaatsvindt, worden ruim vierhonderd activiteiten georganiseerd. Van nachtelijke vleermuizenwandelingen tot fotosafari's en van molendagen tot heksentoeren. De website www.groenemaand.nl geeft een overzicht van alle activiteiten. Er kan ook op datum en op provincie naar activiteiten worden gezocht. Wekelijks staan op de website nieuwe uittips vermeld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet