NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voor particulier natuurbeheer is te weinig animo

11 sept 2007

Sinds een aantal jaren wil de rijksoverheid agrariŽrs en andere particulieren sterker betrekken bij het natuurbeheer. Dit wordt 'de omslag' genoemd. Voorwaarden zijn, vergeleken met verwerving van natuurgrond door de overheid, een gelijkblijvende natuurkwaliteit en een gelijkblijvend budget. De vraag is of dit realistisch is. Zijn particulieren en agrariŽrs wel bereid om mee te doen aan het natuurbeheer? Zijn de ecologische doelen van het natuurbeleid wel te halen? En in hoeverre blijft het budget gelijk?

Extra inspanning nodig voor gewenst resultaatomslag natuurbeleid
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft het natuurbeheer door terreinbeherende organisaties, door particulieren en door agrariŽrs vergeleken met betrekking tot de bereidheid tot deelname, de natuurkwaliteit en de economische effecten. Het MNP komt tot de conclusie dat de omslag niet het gewenste effect zal hebben. Voor particulier natuurbeheer is vooralsnog te weinig animo. Agrarisch natuurbeheer zal bij gelijkblijvend beleid zelden de natuurdoelen kunnen halen die terreinbeherende organisaties wel halen.

Particulier natuurbeheer blijkt wel bedrijfseconomisch aantrekkelijk en de deelname kan met gerichte informatie en begeleiding van de overheid worden verbeterd. Het agrarisch natuurbeheer vergt aanvullend beleid met betrekking tot continuÔteit en inrichtingsmogelijkheden en daarnaast ook aanvullende financiŽle vergoedingen. Omdat agrarisch natuurbeheer nu goedkoper is dan het beheer door terreinbeherende organisaties bestaat hiervoor onderhandelingsruimte.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet