NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste tender Waddenfonds geopend

10 sept 2007

Vandaag, 10 september 2007, is de eerste tender Waddenfonds geopend. Tot en met 19 oktober 2007 kunnen projectvoorstellen worden ingediend die voor subsidie vanuit het Waddenfonds in aanmerking komen. Deze projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds (Postbus 1296, 8900 CG Leeuwarden; telefoon 058 - 233 90 27) .
Het Waddenfonds is een subsidie-regeling die extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk maakt. Het Waddenfonds heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal binnen een periode van 20 jaar worden besteed. Na de sluiting van de tender vindt de beoordeling van de ingediende projectvoorstellen plaats. Begin mei 2008 zal de minister van VROM bekendmaken welke projecten zijn goedgekeurd.

Subsidieaanvraag Waddenfonds
De overheid investeert onder andere via projectsubsidies 800 miljoen euro in de Waddenzee en het waddengebied. Deze gelden zijn ondergebracht in het Waddenfonds. De investeringsperiode bedraagt 20 jaar. Dienst Landelijk Gebied is de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds.

Doelen
Het Waddenfonds subsidieert projecten die gericht zijn op de volgende subdoelen:

  • vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied
  • verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee
  • duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden
  • ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied

Voor wie?
De aanvraagperiode van 2007 wordt opengesteld voor lagere overheden, niet-gouvernementele organisaties en particulieren. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvraag te voldoen aan:

  • het project past ten minste onder één van de doelen van het Waddenfonds.
  • de projectactiviteiten moeten additioneel zijn. De projectaanvraag mag geen reguliere taken bevatten.
  • het project heeft een sluitende financiering.
  • het project kan na de subsidieperiode zelfstandig doorgang vinden.
  • het project kan niet zelfstandig door de markt worden gerealiseerd.
  • de aanvrager is solvabel.

Beoordelen
Voor het indienen van de aanvragen is een tenderperiode ingesteld. Voor 2007 loopt deze tenderperiode van 10 september tot en met 19 oktober. De tenderperiode is gepubliceerd in de Staatscourant. Het beoordelen van een projectaanvraag kent de volgende stappen:
Ontvangst aanvraag bij Dienst Landelijk Gebied in tenderperiode.
Ontvankelijkheidsbeoordeling aanvraag door Dienst Landelijk Gebied.
Beoordeling aanvraag door een onafhankelijke Adviescommissie.
Beoordeling aanvraag door een Regiocommissie.
Rangschikking subsidie door Minister van VROM.
Beschikken van de aanvragen door Dienst Landelijk Gebied.
Helpdesk
De aanvraagset en de bijbehorende toelichting kunt u onderaan deze pagina downloaden. Mocht dit niet lukken dan kunt u de set ook aanvragen via de Helpdesk Waddenfonds. Ook kunt u hier terecht voor extra informatie, begeleiding bij het invullen van de aanvraag of aanvullende informatie over de procedures.
Huis voor de Wadden
Bezoekadres: Ruiterskwartier 121A in Leeuwarden
Postadres: Postbus 1296
8900 CG LEEUWARDEN
Telefonische helpdesk: 058 - 233 90 27
E-mail: info@waddenfonds.eu

aanvraagformuleiren en toelichting: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32013


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet