NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw planbureau voor duurzame leefomgeving

25 sept 2007

Het kabinet heeft in het kader van het programma 'Vernieuwing van de Rijksdienst' besloten een nieuw planbureau op te richten voor duurzame leefomgeving. De functies van het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) worden hierin ondergebracht. Het kabinet verwacht een kwalitatieve slag te kunnen maken door een integrale benadering van ruimtelijke, natuur- en milieuvraagstukken.

Een planbureau verricht wetenschappelijke verkenningen, maakt analyses en doet prognoses die relevant zijn voor het strategisch beleid van het kabinet. Het geeft de stand van zaken weer, bijvoorbeeld op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Onderwerpen waarmee planbureaus zich bezighouden, gaan vaak over de beleidsgrenzen van diverse ministeries heen en zijn eveneens toekomstgericht. Een planbureau is iets anders dan een kennisinstelling. Een kernfunctie van een planbureau is het bundelen van relevante kennis ten behoeve van het beleid.
Naast het nieuwe planbureau voor duurzame leefomgeving, blijven het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) bestaan. Het kabinet ziet veel mogelijkheden voor kwaliteits- en efficiencywinst bij de toekomstige samenwerking van de drie planbureaus. De ministers van Ruimte en Milieu en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken een nader voorstel uit over de inrichting van het nieuwe planbureau. De naam van het nieuwe planbureau moet nog worden bepaald.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet