NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Friesland stemmen in met nominatie Waddenzee als Werelderfgoed

25 september 2007

Het College van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft besloten in te stemmen met de nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed op basis van het nominatiedossier ‘Nominatie van het beschermingsgebied van de Duits-Nederlandse Waddenzee als Werelderfgoed’. Provinciale Staten spreken zich naar verwachting op 31 oktober uit over de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed en over de ondertekening van een convenant waarin staat dat de werelderfgoedstatus geen extra regelgeving of beperkingen met zich meebrengt.

Tijdens de tiende Trilaterale Regeringsconferentie ter bescherming van de Waddenzee (Schiermonnikoog, 3 november 2005) is besloten dat Duitsland en Nederland starten met de voorbereiding van de nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed op de lijst van Werelderfgoederen van UNESCO. Dit heeft in juli geresulteerd in een concept-nominatiedossier dat voldoet aan de eisen van UNESCO. Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst wordt de Waddenzee toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld. De werelderfgoedstatus brengt geen extra regelgeving of beperkingen met zich mee. De minister van LNV heeft aangeboden om met de regionale overheden een convenant te ondertekenen waarin dit laatste wordt afgesproken. Nominatie zal alleen plaatsvinden als uit de regionale consultaties blijkt dat er voldoende draagvlak is en als kabinet en parlement instemmen met nominatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet