NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Miljoenennota: kabinet treuzelt waar sprinten nodig is

25 sept 2007

Met de huidige plannen gaat dit kabinet zijn eigen klimaatdoelen niet halen. Die conclusie trekt Stichting Natuur en Milieu uit de op Prinsjesdag (18 september 2007) verschenen kabinetsplannen. 'Want het kabinet rekent zich rijk met te optimistische verwachtingen over Europees klimaatbeleid en de beschikbaarheid van duurzame biobrandstoffen,' zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu in een eerste reactie. Natuur en Milieu is blij met de aangekondigde vergroening van de belastingen.

In het klimaatplan Schoon en Zuinig maakt het kabinet zich helemaal afhankelijk van vergaand Europees klimaatbeleid. Alleen dan worden de doelstellingen gehaald. Ook maakt het kabinet zich sterk afhankelijk van vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven en van een forse inzet van biobrandstoffen. Steeds duidelijker wordt dat er ook op termijn weinig duurzame biobrandstof beschikbaar is. Het kabinet haalt zijn klimaatdoelen niet als het geen stokje steekt voor de plannen voor nieuwe kolencentrales.

'Het is heel mooi dat een begin wordt gemaakt met een groener belastingstelsel waar de vervuiler betaalt en de klusjesman goedkoper wordt. Deze goede aanzet vraagt om verdere stappen,' aldus Mirjam de Rijk. Natuur en Milieu steunt de vliegtax, die overigens helemaal geen groene belasting is maar het rechttrekken van de huidige verkapte subsidie voor vliegen.

Het kabinet kiest ten onrechte voor fors investeren in meer asfalt. Dat is een doodlopende weg. Bovendien ondermijnt het kabinet hiermee de eigen doelstelling van 5% groei van het aantal treinreizigers per jaar. Een forse verschuiving is nodig van geld voor wegen naar geld voor openbaar vervoer. En waar blijft de kilometerbeprijzing?

Het pleidooi in de Natuurbalans (MNP) om stevig te investeren in grote aaneengesloten natuurgebieden zodat bedreigde soorten kunnen overleven, wordt niet opgepakt. En er is onvoldoende geld voor het Deltaplan om het Nederlandse landschap te redden. De plannen om de verrommeling tegen te gaan vallen vooralsnog tegen, ook hier is vrijwilligheid troef.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet