NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland schreeuwt om groen overheidsingrijpen

25 sept 2007

'Nederland schreeuwt om stevig overheidsingrijpen voor natuur en milieu.' Tot die conclusie komt Stichting Natuur en Milieu na het lezen van de op 11 september 2007 verschenen Milieu- en Natuurbalans van het Milieu- en Natuurplanbureau.


Als het Rijk niet stevig de regie in handen neemt op een aantal terreinen gaan natuur en milieu in Nederland het niet redden. Nederlanders zien de problemen en zijn zelfs bereid financieel bij te dragen aan de oplossing ervan. Maar dan moet de overheid wel het voortouw nemen en zorgen dat iedereen meedoet. Natuur en Milieu steunt deze oproep aan het kabinet van harte.

De Natuur- en Milieubalans maken duidelijk dat doorgaan op de huidige weg te weinig resultaten oplevert. Bij voortzetting van het huidige beleid haalt Nederland elf van de twintig milieudoelen voor de komende jaren niet. Ondanks technologische vooruitgang blijven de negatieve effecten van energiegebruik, de landbouw en het verkeer groot. De CO2-uitstoot stijgt, het groen dat we nog hebben versnippert en lawaai en vuile lucht tasten de gezondheid aan.

Volgens Natuur en Milieu wordt in Nederland nog te weinig erkend dat het verkeer een van de grootste veroorzakers is van milieuproblemen zoals de klimaatverandering, het gebruik van de ruimte, luchtvervuiling en lawaai. Door de enorme groei van de luchtvaart wordt vliegen een van de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem. Een heffing op vliegtickets is een goede zaak, want het is onbegrijpelijk dat de luchtvaart de enige vervoerstak is die geen BTW op tickets betaalt en geen accijns op brandstoffen. In vergelijking met de trein, wegen en scheepvaart wordt vliegen gesubsidieerd. Omdat de trein nu nog duurder is dan het vliegtuig, verliest de trein en daarmee het milieu.

Hoewel de totale uitstoot van broeikasgassen iets is afgenomen, is de CO2-uitstoot als gevolg van fossiele brandstoffen flink gestegen (8%). Natuur en Milieu maakt zich hierover ernstig zorgen. De daling van de broeikasgassen is vooral veroorzaakt door maatregelen die slechts eenmalig genomen kunnen worden. Om de klimaatdoelstellingen te halen is een structurele afname van CO2 noodzakelijk. Daar horen in ieder geval geen nieuwe kolencentrales bij.

Hoogste tijd voor stevig overheidsingrijpen op verschillende fronten. Wat betreft de natuur zijn versnelde aankoop van natuurgebieden nodig evenals maatregelen om de natuur te beschermen tegen verdroging en uitstoot van ammoniak door de bioindustrie. Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu: 'Waarom halveert het Rijk niet gewoon de bijdrage aan het Provinciefonds als provincies de natuur onvoldoende beschermen?' Zo'n zelfde stevige aanpak is ook noodzakelijk om de verrommeling en versnippering van Nederland tegen te gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet