NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stop op braaklegging funest voor akkervogels

21 sept 2007

De Europese BirdLife Partners hebben verbijsterd gereageerd op het besluit van de Europese Commissie om voor 2008 het percentage braaklegging in de akkerbouw naar nul terug te brengen. Tot nu toe zijn braakliggende akkers het voornaamste instrument om de dramatische neergang van akkervogels te remmen. Braaklegging was een Europese maatregel om de enorme graanbergen weg te werken. De maatregel, vijftien jaar geleden ingevoerd, bleek onvoorzien een deel van de ongunstige effecten van intensieve landbouw op de akkervogelstand te compenseren. Het argument van de Commissie om in 2008 géén grond braak te leggen, is dat er een krapte aan granen wordt verwacht en dat alle grond nodig is om de graanprijs onder controle te houden.

Ariel Brunner, bij BirdLife International de landbouwexpert voor Europa, noemt het besluit 'slecht en ondoordacht'. Hij wijst erop dat in het debat over biobrandstof de Commissie herhaaldelijk heeft betoogd dat Europa landbouwgrond genoeg heeft om wel 1,5 miljoen hectare voor biobrandstofgewassen te bestemmen. BirdLife dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om intelligente en duurzame maatregel te nemen om akkervogels te beschermen. De Commissie heeft het positief effect van braaklegging erkend en beloofde er juist meer mee te gaan doen.

Soorten die van de braakliggende akkers profiteren zijn onder meer kievit, veldleeuwerik, spreeuw, kneu, geelgors, grauwe gors en kleine trap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet