NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nominaties eerste stadsvogelprijs

2 okt 2007

De steden Capelle aan den IJssel, Hardenberg, Meppel en Utrecht zijn genomineerd voor de eerste Stadsvogelprijs. De prijs is door Vogelbescherming Nederland uitgeschreven om creatieve projecten voor stadsvogels te stimuleren. De winnaar wordt op 8 november tijdens de stadsvogelconferentie in Amersfoort bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject.

Vogelbescherming Nederland heeft de prijs uitgeschreven om mensen bewust te maken van de vogels in hun stad. Nederland is aan het verstedelijken en daardoor moeten steeds meer vogels hun voedsel en schuilplaatsen in de steden vinden. Dat is voor veel vogels een hele opgave. Soorten als bijvoorbeeld de huismus en gierzwaluw hebben het daardoor moeilijk,  de huismus staat zelfs op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De stadsvogels kunnen onze hulp dus hard gebruiken. Dat is niet alleen goed voor de vogels, maar ook voor de mens. Vogels dragen immers bij aan het woongenot.

De steden Capelle aan den IJssel, Hardenberg, Meppel en Utrecht zijn genomineerd voor de eerste Stadsvogelprijs omdat hun project echt iets heeft bijgedragen aan de bescherming van stadsvogels. De vier gemeenten zijn er goed in geslaagd om de bewoners en andere partijen bij het project te betrekken. Bovendien zijn de vier projecten goede voorbeelden voor andere gemeenten.

Capelle aan den IJssel: ?Red de huiszwaluw?. De huiszwaluwen in Capelle zijn de afgelopen jaren schrikbarend in aantal achteruit gegaan. Ze kunnen geen klei meer vinden voor de bouw van hun nesten. Om te voorkomen dat de huiszwaluw uit Capelle verdwijnt heeft de gemeente samen met bewoners kunstnesten opgehangen. Ook zijn er drie kleiplaatsen aangelegd, zodat de huiszwaluwen weer zelf hun nesten kunnen bouwen. De eenvoud van het project maakt dat het makkelijk kopieerbaar is naar andere plekken in Nederland.

Hardenberg: ?Vogelvriendelijk Hardenberg?. Belangrijkste doel is om bewoners bewust te maken van de vogels in hun stad. De gemeente ontwikkelde flyers, een ansichtkaart en een standwand. Ook was er een grote bijeenkomst voor leerlingen van de basisscholen over stadsvogels. Wat vooral opvalt in dit project is de samenwerking tussen de verschillende partijen om stadsvogels onder de aandacht te brengen bij bewoners.

Meppel: ?Berggierslanden?. Berggierslanden is een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk, waar veel ruimte is ingeruimd voor natuur. Het plan is een totaal visie: er zijn nestkasten, gierzwaluwstenen en vogelplankjes geplaatst, er zijn natuurbuffers en parkzones aangelegd, maar er is ook aandacht voor de privétuinen van de bewoners. Studenten ontwikkelden een aantal natuurvriendelijke ontwerpen voor de voortuinen, waaruit bewoners een keuze konden maken.

Utrecht: ?Sandinostraat, dorp voor gierzwaluwen?. De bewoners van de Sandinostraat in Voordorp hebben zelf het initiatief genomen. Na onderzoek van de gemeente bleek dat de gierzwaluwen geen broedplaatsen konden vinden. Er zijn daarom nestkasten geplaatst en leerlingen van de basisschool deden mee aan een educatieproject. Het project is een goed concept dat makkelijk in andere wijken in Utrecht en andere gemeenten kan worden uitgevoerd.

In totaal kwamen er veertien afgeronde projecten binnen bij Vogelbescherming Nederland. De projecten zijn zeer divers, maar allemaal praktisch gericht op de leefomstandigheden van vogels. De jury is daarom aangenaam verrast over de kwaliteit van de inzendingen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet