3 oktober 2007  
NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

BirdLife presenteert haar visie op het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid

3 oktober 2007

BirdLife International, de wereldwijde organisatie van vogelbeschermers, heeft vandaag haar toekomstvisie op het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid gepresenteerd. De visie werd gepresenteerd op een bijeenkomst in Brussel, waar ook commissaris Fischer-Boel aanwezig was.

Als de EU aan haar milieudoelstellingen wil voldoen en tegelijkertijd de landbouw en landelijke gebieden wil blijven steunen, moet de EU haar beleid radicaal hervormen, zegt BirdLife. Alleen een integrale aanpak kan het hoofd bieden aan de uitdagingen van de 21e eeuw: inspelen op de toenemende vraag naar voedsel, brandstof en energie en tegelijkertijd inspelen op voedselveiligheid, dierenwelzijn en klimaatveranderingen. BirdLife vindt dat daar een ander subsidie-instrumentarium bij hoort. De subsidies moeten niet eenzijdig op de landbouwproductie gericht zijn, maar de EU moet boeren belonen die aan duurzame bedrijfsvoering doen.

Ariel Brunner, EU-beleidsmedewerker van BirdLife: "Als we willen dat het Europese landbouwbeleid duurzaam is en dat bedreigde soorten niet verder in aantal achteruit gaan, dan moeten we een systeem ontwikkelen waarin boeren beloond worden voor het bijdragen aan een beter milieu."

Volgens BirdLife moeten de Natura 2000 gebieden, het netwerk van belangrijkste Europese natuurgebieden, een van de speerpunten in dit nieuwe beleid zijn. Het gemeenschappelijk beleid moet ook inspelen op de klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw.

Ook vindt BirdLife dat de EU moet zorgen voor bloeiende plattelandsgemeenten en behoud van traditionele landschappen. Landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde moeten beschermd worden. Dit zijn agrarische gebieden met veel biodiversiteit, die vaak worden gekenmerkt door extensief beheer, simpel gezegd: zo weinig mogelijk onderhoud. Deze gebieden zijn ecologisch van grote waarde, maar hebben moeite om op de wereldmarkt te overleven. Om dit soort gebieden te beschermen is overheidsfinanciering nodig, zodat de plattelandsbevolking niet wegtrekt en de landbouw daar voortgezet kan worden.

De afgelopen deccenia zijn de vogels in het agrarisch gebied door de intensivering van de landbouw sterk achteruit gegaan. Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse partner van BirdLife, presenteerde kort geleden een vergelijkbare visie op het gemeenschappelijk Europese landbouwbeleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet