NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen palmolie voor energie

4 oktober 2007

Op de conferentie van de Ronde Tafel voor
Duurzame Palmolie (RSPO) op 9 oktober in Brussel, overhandigt
Milieudefensie een minispandoek met bovenstaande tekst aan
RSPO-voorzitter Jan Kees Vis van Unilever. Hij wordt daarbij omringd
door brullende, verbrande boomstronken. De RSPO heeft volgens
Milieudefensie niet adequaat gereageerd op de milieu- en sociale
problemen die worden veroorzaakt door de bedrijven die lid zijn van de
RSPO. De milieuorganisatie vreest dat palmoliebedrijven de RSPO zullen
misbruiken voor het vergroenen van hun imago. Milieudefensie roept de
Ronde Tafel daarom op, geen duurzaamheidscertificaten toe te kennen aan
bedrijven die nog betrokken zijn bij foute palmolie.

Het gebruik van palmolie als biomassa voor energieopwekking en transport
is populair: de Nederlandse regering en de Europese Unie zien biomassa
als een belangrijke manier om het klimaatprobleem op te lossen en
stimuleren de vraag ernaar, onder meer via subsidiering. De RSPO, een
initiatief van het bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties
(NGO's), ontwikkelt criteria voor duurzame productie van palmolie.
Waarschijnlijk komt de eerste RSPO-palmolie

(1) ^ in december op de markt.

Er zijn echter veel problemen verbonden aan de productie van palmolie,
die in landen als Indonesi‰ plaatsvindt: illlegale kap van oerwoud om
plaats te maken voor plantages, illegaal afbranden van land, gebruik van
pesticiden, landrechtenconflicten en overtreding van lokale wetgeving.
Recent onderzoek van Milieudefensie toonde ernstige milieu- en sociale
problemen aan op plantages van Wilmar, 's werelds grootste
palmoliehandelaar en prominent RSPO-lid.

De RSPO-certificatie lost de problemen rond palmolie niet op. Het gevaar
bestaat dat palmoliebedrijven modelplantages ontwikkelen om het
RSPO-certificaat te verwerven, terwijl het op de rest van hun plantages
'business as usual' is. Daarnaast kunnen plantages die v˘˘r 2005 zijn
gestart, het certificaat ook krijgen, ook al is daarvoor illegaal gekapt
of zijn er landrechten geschonden. Gevaarlijke pesticiden en andere
chemicalie‰n kunnen nog steeds worden gebruikt op deze 'duurzame' plantages.

NGO's vrezen dat RSPO-certificaten de aarzelingen over het gebruik van
palmolie voor biomassa wegnemen. Door overheidssubsidiering zal de vraag
ernaar enorm toenemen, terwijl het aanbod duurzame palmolie daar bij
lange na niet aan kan voldoen. Dit kan leiden tot meer ontbossing en
meer sociale problemen. Indonesi‰ en Maleisi‰ zijn van plan om hun
oliepalmareaal te verdubbelen van 18 naar 22 miljoen hectare: een gebied
dat vijf keer zo groot is als Nederland. Milieudefensie roept de
Nederlandse regering en de EU op, geen palmolie te gebruiken voor
energieopwekking en transport.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet