NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe gebiedendatabase op site LNV

10 okt 2007

Het Ministerie van LNV heeft een geheel vernieuwde 'Gebiedendatabase gepresenteerd (www.minlnv.nl). Allerlei ecologische en administratieve informatie over beschermde natuurgebieden is via deze database beschikbaar.

Voor het eerst krijgt de bezoeker een overzicht van Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten, Wetlands, de Ecologische Hoofdstructuur, Nationale Parken n Nationale Landschappen op n site. Via een kaartmachine van Google Maps kan men direct zien waar beschermde natuur ligt en doorklikken naar informatie over het betreffende gebied. Handig voor burgers, projectontwikkelaars en andere belangstellenden: in n oogopslag is duidelijk welke gebieden waarom beschermd zijn.

Centraal in de database staan de Natura 2000-gebieden. Deze Europese beschermde natuurgebieden worden momenteel officieel aangewezen. Dat betekent dat veel partijen op zoek zijn naar informatie: wat is de doelstelling van het gebied? Welke partij gaat het beheerplan opstellen? Welke soorten en habitattypen komen er voor? Hoe gevoelig is het gebied voor verstoring? De Gebiedendatabase geeft op een overzichtelijke wijze het antwoord. Bovendien krijgt de gebruiker in veel gevallen ook een visuele impressie van het gebied: 360 panoramafoto's maken duidelijk waarom dit Natura 2000-gebieden zijn.

Vanuit de Gebiedendatabase kan men ook doorklikken naar de soortendatabase en de habitattypendatabase. Op deze site-onderdelen vindt men specifieke informatie over de soorten en habitattypen waarvoor de Natura 2000-gebieden worden aangewezen. Relevante jurisprudentie en een overzicht van alle publicatie rondom gebiedsbescherming is ook te vinden via de site. Binnenkort zullen ook nog alle onder de Natuurbeschermingswet verleende vergunning op de site gepubliceerd worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet