NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beleid voor gezonde, groene jeugd

11 okt 2007

De toekomstige schoolgeneraties in Nederland meer weten over eten en de groene omgeving. Verburg wil de betrokkenheid van jeugd bij voedsel en de groene omgeving vergroten, zodat de basis wordt gevormd voor een gevoel van medeverantwoordelijkheid hierin.
Haar doel is om ouders, grootouders, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden die werken met kinderen te inspireren bij te dragen om de verbondenheid van de Nederlandse jeugd met natuur en voedsel te versterken. Dit doet zij bijvoorbeeld door subsidies beschikbaar te stellen en door deze mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast zal de minister ook in dossiers op haar hele beleidsterrein meer expliciete aandacht geven aan jeugd.

Voorbeelden van activiteiten;
* Via de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) - waarin jaarlijks 2,5 miljoen euro˙omgaat - gaat LNV voorrang geven aan initiatieven die specifiek gericht zijn op jeugd. Via deze regeling wordt bijvoorbeeld het initiatief van verschillende natuur- en milieuorganisaties om elk kind een 'topervaring' in de natuur te laten beleven (www.nationaleuitdaging.nl) ondersteund.
* Minister Verburg vraagt Staatsbosbeheer en de Nationale parken waar mogelijk nog meer aandacht te geven aan de jeugd.
* Minister Verburg streeft naar 10.000 maatschappelijke stageplaatsen in het groen in 2011. Daarvan zijn inmiddels al 7500 toegezegd door diverse groene organisaties en scholen.
* De smaaklessen van LNV en schoolgruiten van VWS zijn succesvol te noemen. LNV en VWS streven ernaar om beide programma's samen te voegen. De smaaklessen worden uitgebreid naar˙duizend basisscholen.
* Het programma 'Ga voor gezond' is een scholencompetitie voor de gezondste school, waarin LNV en anderen departementen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven participeren. LNV draagt hierin voor periode 2008-2011, 500.000 euro bij voor groen, platteland en voeding.

In het programma 'Groen en de stad' besteedt de minister de komende vier jaar acht miljoen euro's aan het verbinden van groen met maatschappelijke thema's. Jeugd is daarbij een van de doelgroepen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet