NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene sector investeert fors in maatschappelijke stage: akkoord over 7.500 stageplaatsen

9 okt 2007

Minister Verburg van LNV heeft vandaag met een aantal belangrijke groene organisaties overeenstemming bereikt over de creatie van bijna 7.500 plaatsen om de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren gestalte te geven. De minister tekende hierover vanmiddag een intentieverklaring met de organisaties. Zij deed dat samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, die verantwoordelijk is voor de algehele invoering van de maatschappelijke stage.

Tot de organisaties die stageplaatsen gaan aanbieden behoren LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en Platform Biologica. Vijf aanbieders - Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en IVN - hebben speciaal met het oog op de maatschappelijke stage een coalitie gevormd. Ondertekenaars zijn verder de AOC Raad (de koepelorganisatie van de groene scholen) en de gemeente Amsterdam, die leerlingen in contact wil brengen met de wereld van landbouw en natuur.

Het is de bedoeling dat de leerlingen in de praktijk ervaring opdoen met de terreinen van het ministerie van LNV, zoals natuur- en landschapsbeheer, landbouw en voedselkwaliteit, dierverzorging en zorgboerderijen. Dat kan door stage te lopen in de biologische landbouw of dieren te verzorgen, maar ook door plaggen te steken in een natuurgebied of wilgen te knotten. In 2008 starten de eerste proefprojecten.

Het kabinet wil dat jaarlijks 195.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage gaan lopen. Dit ter vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid. Minister Verburg, die eerder aangaf als bijdrage daaraan te streven naar 10.000 'groene' stages, is verheugd dat zij er daar in korte tijd al bijna 7.500 van heeft gerealiseerd.

"Dit is een prachtig resultaat. De groene sector laat hiermee zien dat het haar menens is, dat we er van alles aan doen om 'scharrelkinderen' te krijgen in plaats van hangjongeren. Het is belangrijk dat de generatie die nu op school zit inzicht krijgt in het maatschappelijk belang van voedsel en groen, en zich ontwikkelt van 'natuurvragers' naar 'natuurdragers': mensen die bereid zijn een bijdrage te leveren aan natuurbescherming en natuurbeheer", aldus Verburg.

Ook Van Bijsterveldt is tevreden met het akkoord. "De groene sector laat zich hier van zijn beste kant zien. Dit soort initiatieven, waarbij overheid en maatschappelijke organisaties zelf een bijdrage leveren, zullen de maatschappelijke stage tot een succes maken".

Minister Verburg roept andere groene organisaties op het goede voorbeeld van de deelnemende organisaties te volgen. Zij stelt 1 miljoen euro beschikbaar om de proefprojecten snel van start te laten gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet