NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeer in natuur voor gezondheid

8 okt 2007

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel
profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out.
Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!
Kinderen moeten in de gelegenheid zijn om regelmatig in hun eigen buurt te sporten of te spelen in de
natuur. Dit houdt ze in vorm en voorkomt of vermindert overgewicht en draagt bij aan een gunstige
opgroeisituatie van het kind. Voorzieningen hiervoor dienen zo natuurlijk en laagdrempelig mogelijk te
zijn. Natuurspeeltuinen, trapveldjes, oefencircuits voor all-terrain-bikes op wilde natuurterreintjes,
openbare sportaccommodaties, speelbossen en -parken en jeugdexcursies naar natuurgebieden zijn
voorbeelden die op grote schaal navolging verdienen. Deze en andere aanbevelingen, nuttige
handreikingen voor bestuurders en een verzameling inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden in
het adviespakket Natuur en Gezondheid deel 2, dat de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en
Natuuronderzoek (RMNO) in samenwerking met de Raad voor het Landelijk gebied (RLG) en de Raad
voor Gezondheidsonderzoek (RGO) heeft opgesteld.

Hoe benut je natuur voor gezondheid?
De inzet van natuur voor gezondheid moet op regionaal niveau handen en voeten krijgen: provincies,
gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten hiermee samen aan de slag. Het is de taak van
de landelijke overheid om hiervoor een structuur op te zetten, de juiste kennis te ontwikkelen en aan
te geven hoe de departement-overschrijdende verantwoordelijkheden worden opgepakt. De
gezamenlijke inspanning van overheid en andere stakeholders moet leiden tot een nationale aanpak
en uiteindelijk, twee jaar later, tot een nationaal actieprogramma Natuur en Gezondheid. Gelukkig zijn
er al veel succesvolle initiatieven waarop kan worden voortgebouwd. Inspirerende praktijkvoorbeelden
zijn verzameld in de website/database. Hiermee kunnen initiatiefnemers meteen aan de slag. Speciaal
voor lokale bestuurders hebben de RMNO, RLG en RGO een boekje met Handreikingen gemaakt.

Veel onderzoek nodig
Er zij veel aanwijzingen voor positieve effecten van natuur op gezondheid. De wetenschappelijke
onderbouwing is echter nog zwak. Veel onderzoek op dit gebied is nodig. Vanuit een ‘lerend netwerk’
kan een dynamische infrastructuur voor kennisontwikkeling worden opgebouwd. Voor fundamenteel
onderzoek, vernieuwend kleinschalig onderzoek, monitoring en evaluatie van praktijkvoorbeelden en
de opzet van een ‘lerend netwerk’ is de komende vijf jaar een investering van 11 miljoen euro nodig.
Dit schrijven de raden in het adviespakket Natuur en Gezondheid dat vandaag tijdens een sportontbijt
in het Haagse Bos is gepresenteerd aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid (VWS) en Peter Torbijn,
directeur Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders (VROM). Minister Verburg gaf samen met een
groep schoolkinderen het goede voorbeeld. De minister gaf het startsein voor de trimloop van de
kinderen en sprong daarna zelf op de fiets om een rondje door het bos te maken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet