NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezonder eten kan ook klimaat helpen

22 oktober 2007

De consument kan door gezonder te eten ook het klimaat helpen.
Vooral minder rundvlees eten en meer groenten eten van
Nederlandse grond is effectief. Met kleine aanpassingen van
het eetgedrag kan de consument per jaar net zoveel broeikasgassen
besparen als met 3000 km minder autorijden.
Dit concludeert CLM Onderzoek en Advies in een onderzoek dat vandaag
wordt gepubliceerd. De onderzoekers gaan ervan uit dat weinig
vleeseters bereid zijn vegetariër te worden. Daarom hebben zij ook
gekeken naar kleine stappen, zoals vervanging van de ene soort vlees
door een andere.

Minder (rund)vlees
Als eiwitbron blijken erwten en bonen de beste keuze voor zowel de
gezondheid als het klimaat. Meer belastend voor het klimaat zijn, in
toenemende mate: plantaardige vleesvervangers (zoals vegaburgers),
eieren, pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Pluimveevlees
bevat het minste verzadigde vet en levert de minste broeikasgassen.
Wie één portie rundvlees vervangt door pluimveevlees, bespaart ongeveer
evenveel broeikasgassen als met 10 kilometer minder autorijden.

Minder granen en rijst
Ook bij koolhydraten gaan gezondheid en klimaat vaak hand in hand.
Gekookte aardappelen scoren op beide punten beter dan patat, pasta,
en rijst. Wie 80 gram rijst vervangt door 200 gram aardappelen bespaart
evenveel broeikasgassen als vrijkomt door 1 autokilometer.

Groenten uit eigen land
Alle groenten en fruit zijn goed voor de gezondheid, maar voor het
klimaat zijn er grote verschillen. Dat komt doordat het verwarmen
van kassen en het transporteren per vliegtuig veel energie kost.
Transport per vliegtuig vraagt per kilometer zelfs 60 tot 100 keer
zoveel energie als transport per zeeschip. Veruit de beste keuze voor
het klimaat zijn daarom groenten van de open teelt uit eigen land.
Wie bijvoorbeeld één portie sperziebonen uit Afrika vervangt door een
portie uit de Nederlandse open grond, bespaart evenveel broeikasgasemissie
als vrijkomt door 3 autokilometers.

Coherent beleid
De voedselindustrie en supermarkten zetten steeds vaker gezondheidslabels
op hun producten. CLM bepleit om daar een klimaatlabel
aan toe te voegen. Klimaatvriendelijke en gezonde voeding gaan namelijk
wel vaak, maar niet altijd samen. Zo is een speklap beter voor
het klimaat dan een runderbiefstuk, maar voor de gezondheid juist
slechter.
Ook het kabinet overweegt het koopgedrag van de consument te
gaan sturen. Minister Klink van Volksgezondheid laat onderzoek doen
naar een vettaks, minister Cramer naar de klimaateffecten van vleesproductie.
CLM bepleit nauwe coördinatie tussen beide ministers om
verwarring te voorkomen.

Uitdagingen voor de landbouw
Voorlichting over de klimaateffecten van voedsel is een kans voor
producenten van aardappelen, eieren en van groenten van de open
grond. Maar het is een bedreiging voor producenten van rundvlees,
kasgroenten en pasta. Zij zullen zich moeten inspannen hun emissies
van broeikasgassen omlaag te brengen. De glastuinbouw is daar al
druk mee bezig, de vleessector moet er nog mee beginnen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet