NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatcampagne akkerbouw is boerenbedrog

22 oktober 2007

Natuur en Milieu hekelt de nieuwe campagne van Hoofdproductschap Akkerbouw waarin deze organisatie claimt dat de akkerbouw klimaatvriendelijk is. Met deze campagne worden consumenten verkeerd voorgelicht. Beweren dat suikerbieten kampioen CO2 afvangen zijn, en zelfs meer afvangen dan een bos, is boerenbedrog. Natuur en Milieu roept het Hoofdproductschap Akkerbouw op om onmiddellijk met deze misleidende
campagne te stoppen.

Akkerbouwgewassen zouden volgens het productschap meer CO2 vastleggen dan andere planten en zelfs meer dan bos (www.akkerbouw.info). Deze claim is onjuist en wekt ten onrechte de suggestie dat akkerbouw goed is voor het klimaat. Het tegendeel is het geval. Akkerbouw zorgt van jaar tot jaar juist voor een stijging van de hoeveelheid broeikasgassen. De onttrekking van CO2 uit de atmosfeer is bij landbouwgewassen maar zeer tijdelijk. De CO2 komt ook heel snel weer vrij als de gewassen verwerkt en gegeten worden. Dit in tegenstelling tot bossen, die de CO2 wel voor langere tijd vastleggen.

Per saldo neemt op de doorsnee akker het koolstofgehalte van de bodem in de loop der jaren zelfs af waardoor het CO2 gehalte van de atmosfeer toeneemt. Door ploegen, rooien en ontwatering van akkers breekt organische stof af en komt CO2 vrij. Voor de teelt van bijvoorbeeld bieten en aardappelen wordt bovendien dieselolie gebruikt, voor de bewerking van de grond met landbouwmachines. En er wordt kunstmest gebruikt. De productie van kunstmest slurpt energie. En daar waar mest gebruikt wordt, leidt dit tot een forse uitstoot van lachgas dat een 300 keer zo sterk broeikasgas is als CO2.

De promotiespandoeken op de akkers met teksten als ‘Suikerbieten, kampioen CO2 afvangen’ en de claim dat akkerbouw ‘klimaatvriendelijk’ zou zijn, zijn dan ook onjuist. Klimaatwinst wordt geboekt als een hectare niet langer voor suikerbieten of aardappelen wordt gebruikt, maar wordt omgezet in grasland waar weinig mest wordt gebruikt. Daardoor kan immers de waterstand worden verhoogd, wordt er niet meer geploegd, is minder diesel nodig voor machines, hoeft er geen energievretende kunstmest meer te worden toegediend en ontstaat veel minder van het sterke klimaatgas lachgas. De hectare inplanten met duurzaam beheerd bos, dat goed groeit bij de natuurlijke waterstand ter plaatse, is echter het allerbeste voor het klimaat.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet