NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste tender Waddenfonds een succes

23 oktober 2007

De openstelling van de eerste tender van het Waddenfonds heeft 106 aanvragen opgeleverd. De aanvragen worden nu door de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, de Dienst Landelijk Gebied, namens minister Cramer beoordeeld. Als deze beoordeling is afgerond zal de Adviescommissie Waddenfonds de toegelaten aanvragen kwalitatief beoordelen. Tot en met 19 oktober 2007 konden projectvoorstellen worden ingediend die voor subsidie vanuit het Waddenfonds in aanmerking wilden komen. 

Het Waddenfonds is een subsidieregeling die extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk maakt. Bij de eerste tender komen alleen niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking. De reden daarvan is dat de Europese Commissie de regeling wat betreft de economische activiteiten goed moet keuren.
Het Waddenfonds heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt binnen een periode van 20 jaar besteed. In mei 2008 zal minister Cramer bekendmaken welke projecten zijn goedgekeurd. 


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet