NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

World Owl Conference 2007 in Groningen van start

31 oktober 2007

Op 31 oktober begint in Groningen de World Owl Conference 2007, welke duurt tot en met 4 november 2007. Zo’n 130 deelnemers uit 30 landen, zowel professionele als amateur-ornithologen, zullen hier kennis uitwisselen over uilen. In symposia en workshops komen onderwerpen aan bod als monitoring, populatieontwikkeling, gedrag, ecologie en de rol van uilen in cultuur. Veel aandacht is er voor bescherming van uilen.

In de hele wereld komen meer dan 200 soorten uilen voor, waarvan maar liefst 27 soorten zeer sterk bedreigd zijn in hun voortbestaan. Een belangrijke oorzaak van de sterke achteruitgang is vernietiging van hun leefgebied, zoals natuurlijke bossen. Met name de soorten met een beperkt verspreidingsgebied (zoals eilanden) staan onder zware druk en staan soms op het randje van uitsterven. In Europa en Noord-Amerika zijn vooral de geļndustrialiseerde landbouw en de intensieve bosbouw de oorzaak van steeds verder teruglopende aantallen. In Nederland broeden zes soorten uilen, waarvan er vier op de Rode Lijst staan en bescherming nodig hebben: kerkuil, steenuil, ransuil en velduil. Een lichtpuntje daarentegen is de recente vestiging in Nederland van de grootste uil die er is, de oehoe. Deze broedt nu met enkele paren in ons land.

Uilen hebben als jagers op levende prooien een goed functionerend ecosysteem nodig en stellen hier hoge eisen aan. De aan- of afwezigheid van uilen in een gebied zegt veel over de staat van de natuur. Bescherm je uilen, dan bescherm je ook veel andere dieren en planten. Uilen zijn bovendien ook bekende en populaire vogels. Zij spreken mensen aan door hun gezichtsuitdrukking en hun bijzondere geluiden en leefwijze. Uilen zijn daarom bij uitstek geschikt om de natuurbeschermingsproblematiek onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De ondertitel van de internationale conferentie luidt dan ook: _Owls, ambassadors for the protection of nature in their changing landscapes_.

De World Owl Conference wordt georganiseerd door the World Owl Trust, the Center of Biological Diversity-Global Owl Project en wordt ondersteund door onder andere Vogelbescherming Nederland.
erming Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet