NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer benoemt Adviescommissie Waddenfonds

1 november 2007

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de leden van de Adviescommissie Waddenfonds benoemd. De commissie staat onder leiding van de heer L.M.L.H.A. Hermans en start op 1 november met haar werkzaamheden. De leden zijn benoemd voor een periode van vijf jaar. De commissie adviseert de minister over projecten die in aanmerking komen voor subsidie uit het Waddenfonds.

Er zijn meer dan honderd projectvoorstellen ingediend die voor subsidie vanuit het Waddenfonds in aanmerking willen komen. De aanvragen worden door de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, de Dienst Landelijk Gebied, namens minister Cramer getoetst op ontvankelijkheid. Na deze beoordeling zal de Adviescommissie Waddenfonds de toegelaten aanvragen inhoudelijk beoordelen en zonodig een rangorde aanbrengen indien het subsidieplafond voor de eerste periode is overschreven.

Het Waddenfonds is een subsidieregeling die extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk maakt. Bij de eerste tender komen alleen niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking. De reden daarvan is dat de Europese Commissie de regeling wat betreft de economische activiteiten goed moet keuren.
Het Waddenfonds†heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt binnen een periode van 20 jaar besteed. In mei 2008 zal minister Cramer bekendmaken welke projecten subsidie zullen ontvangen uit het Waddenfonds.†

De Adviescommissie bestaat uit zeven leden:
De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans Voorzitter
De heer prof. dr. ir. P. Vellinga
De heer prof. dr. W. Wolff
De heer J. Abrahamse
De heer J.H.J. P‚ques
De heer G.H.B. Verberg
De heer mr. F.W.R. Evers

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet