NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Randstad krijgt Groene Ruggengraat

31 okt 2007

De Groene Ruggengraat is de robuuste open groene verbinding tussen de Alblasserwaard in Zuid-Holland en de Randmeren bij Flevoland, dwars door het landelijk gebied van de Randstad. In deze groene verbinding zijn landbouw, landschap, recreatie en natuur met elkaar verbonden, binnen de eisen van een duurzaam waterbeheer. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht afspraken ondertekend om dit project sneller te realiseren. Deze ondertekening maakt deel uit van het Urgentieprogramma Randstad. Op 29 oktober 2007 hebben zes bewindslieden en ruim dertig bestuurders onder soortgelijke projecten hun handtekening gezet. Door deze bestuurlijke daadkracht moet de Randstad weer aan de top komen als duurzame, economisch sterke regio.
In overleg met de regio wordt onderzocht of er mogelijkheden voor een versnelling zijn. De sleutel ligt in de bijdrage van de natuurontwikkeling (voorheen Natte As) aan nieuwe integrale ruimtelijke inrichting van de lagere delen van het Groene Hart. De Groene Ruggengraat maakt onderdeel uit van deze veel langere verbinding 'de Natte As' die de Zeeuwse Delta en het Lauwermeer in Friesland verbindt. In 2003 hebben Rijk en regio al afspraken gemaakt over het realiseren van deze verbinding. De eerste successen zijn behaald in de Randstad, met afspraken in de Krimpenerwaard, de Groene Uitweg en delen van De Venen. Met deze gebiedsgerichte aanpak willen de bestuurders doorgaan.

Naast aankoop, inrichting en beheer van gronden voor natuur zoeken we samen met grondgebruikers naar mogelijkheden voor het realiseren van verbindingen tussen natuur en andere doelen (veelal landbouw), welke passen binnen een eenvoudig systeem voor het waterbeheer. Hiermee sturen we zoveel mogelijk op het realiseren van goed doordachte leefgebieden, zo mogelijk in combinatie met andere functies, om een open groene verbinding door het Groene Hart te realiseren. Het project houdt vast aan eerder gemaakte afspraken over doelen voor een robuuste verbinding voor natuur. Daarbij doen de bestuurders een beroep op nieuwe creativiteit en inzet van grondgebruikers, maatschappelijke partijen en overheden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet