NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister verzoekt vissers benedenrivierengebied visstandbeheercommissie in te stellen

18 oktober 2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het onacceptabel dat de beroeps- en sportvissers in het benedenrivierengebied geen gevolg geven aan de opgelegde verplichting een visstandbeheercommissie (VBC) in te stellen.

Zij heeft de heer Noordergraaf in een gesprek verzocht om nu in een laatste poging bindende afspraken te maken met alle individuele vissers in het gebied. De minister heeft de Noordergraaf, burgemeester van Soest, in april van dit jaar gevraagd om als procesbegeleider op te treden voor de instelling van de visstandbeheercommissie. De inzet van Noordergraaf was nodig omdat de beroeps- en sportvisserij in het benedenrivierengebied er, ondanks herhaalde verzoeken, zelf niet in slaagde afspraken te maken over de oprichting van een visstandbeheercommissie.

Uit het gesprek met Noordergraaf bleek dat bij een deel van de vissers in het gebied weerstand bestaat tegen het instellen van een visstandbeheercommissie. De vissers zijn echter verplicht hier aan deel te nemen. Inmiddels is op bijna alle staatswateren een visstandbeheercommissie actief. De belangrijkste uitzondering hierop vormt het benedenrivierengebied. Verburg wil dat nu ook deze commissie van start gaat.

Voor die vissers die blijven weigeren om deel te nemen zullen hieraan consequenties verbonden worden. Het moet duidelijk zijn dat ook de vissers in het benedenrivierengebied zich aan de regels moeten houden en dat er anders door de betreffende visser niet gevist kan worden.

De verplichting tot deelname aan een visstandbeheercommissie is een aantal jaren geleden ingesteld. In deze commissies moeten de vissers onderlinge afspraken maken over het integraal visstandbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen van natuur- en waterkwaliteitsbeheer. De taken van een visstandbeheercommissie zijn het bevorderen van een gezamenlijk, integraal en planmatig visstand- en visserijbeheer, het behouden en vergroten van de ecologische kwaliteit van viswateren en het ontwikkelen en het instandhouden van gezonde watersystemen die een duurzaam gebruik garanderen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet