NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oplossingen problemen agrarisch natuurbeheer in zicht

1 november 2007

De minister van LNV liet deze week in een schriftelijke reactie weten dat zij de knelpunten in de regelingen voor agrarisch natuurbeheer erkent. Zij draagt hiervoor verschillende oplossingen aan. Afgelopen juni hebben de provincie en BoerenNatuur een dringend verzoek gedaan aan minister Verburg om snel met oplossingen te komen voor de problemen in de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Het grootste probleem is dat boeren met teveel verschillende controle-instanties en -systemen te maken hebben.

De minister heeft besloten tot een oplossing voor de twee verschillende meetcontroles bij de beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer. Deze twee verschillende methodes zorgden voor onduidelijkheid in het veld en leidden in veel gevallen tot terugvordering van subsidies en zelfs tot boetes. De minister geeft aan om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 te kiezen voor één controlesysteem voor oppervlaktemeting. De achterstand in de afwikkeling van de controlerapporten door Dienst Regelingen zal in november 2007 zijn weggewerkt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de controlelast te verlagen. Ook zijn de betalingsachterstanden nagenoeg weggewerkt. Samen met de provincie en Dienst Regelingen zal de minister afspraken maken over het voorkómen van dergelijke achterstanden in de toekomst.

Voor de ganzenpakketten wordt volop gewerkt aan de variabele vergoeding en de mogelijkheden voor gewasrotatie. Voor de knelpunten bij landschapsbeheer en grondruil is nog geen oplossing voor handen. Bij de minister van LNV zullen deze punten opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet