NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grootste ruilverkaveling Nederland na 20 jaar afgerond

14 nov 2007

In het provinciehuis in Den Bosch is vandaag de slotbijeenkomst gehouden van de ruilverkaveling Sint-Oedenrode. Na 20 jaar komt er een einde aan de uitvoering van de grootste ruilverkaveling van Nederland. Ruim 700 ha land is uitgeruild en ingericht voor natuur. Er is bijna 300 ha nieuw bos en landschapselementen toegevoegd aan het landschap. Belangrijk is ook dat in een gebied van 6600 ha de verdroging is afgenomen.

Op 12 november 1987 werd de eerste boom geplant in de ruilverkaveling Sint-Oedenrode. De landinrichting was een moeizaam en taai proces, maar de winst voor de natuur is aanzienlijk. Veel boeren waren in die tijd maar met n ding bezig: waar kom ik te liggen?, zo staat te lezen in het boek ?Vernieuwen en Bewaren? van Karin Anema, dat ter gelegenheid van de afronding van het project is uitgegeven. De landinrichtingscommissie heeft ontelbare gesprekken gevoerd. Keer op keer moest nieuw overheidsbeleid in haar plan worden ingepast.

Twintig jaar na die eerste boom, ligt de omgeving van Sint-Oedenrode er
heel anders bij: een gebied met toekomst. Boeren, natuur- en landschapsliefhebbers zijn heel tevreden. Gerard Scholten, al die jaren voorzitter van de landinrichtingscommissie, is trots. ?De natuur, de landbouw en de recreatie zijn er duidelijk op vooruit gegaan. Daarbij is het cultuurhistorisch waardevolle landschap behouden?, vindt hij.

Gedeputeerde Paul Rpp is eveneens verheugd over het eindresultaat. Wel vindt hij het jammer dat het zo lang heeft moeten duren. De gedeputeerde liep zelf op tegen de muur van de Europese bureaucratie. De stimuleringsregeling die door de provincie, als opdrachtgever van de ruilverkaveling, was bedacht voor de boeren om het oude cultuurlandschap in stand te houden, kreeg niet de goedkeuring van Brussel. Uiteindelijk werd een alternatief gevonden.

Het ruilverkavelingsgebied Sint-Oedenrode is volgens Rpp klaar voor de toekomst. Al blijft het voor de landbouw een gebied met beperkingen. De gedeputeerde ziet vooral mogelijkheden voor de verbrede landbouw, zoals toerisme en natuurbeheer.

Er is binnen de ruilverkaveling maatwerk geleverd, vindt Rpp, die vindt dat de burgers van Den Bosch, Eindhoven, Uden en Veghel er een fantastisch uitloopgebied hebben bij gekregen, waar ze volop kunnen ontspannen en genieten. ?Wie zegt dat Nederland lelijker is geworden met de jaren, moet hier maar eens komen kijken?, aldus Rpp.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet