NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Drenthe presenteert visie op natuur en landschap

15 nov 2007


Onze natuur en het landschap kent geen grenzen en gaat zijn eigen gang. En daarom wil gedeputeerde Rein Munniksma natuur op sommige plaatsen zijn gang laten gaan. Ook pleit de portefeuillehouder voor natuur en landschap voor een veel ruimere blik op het landschap. Dat heeft niet alleen natuurlijke waarde, maar is ook van groot belang voor het woon- en werkklimaat en voor de toeristische aantrekkelijkheid. Munniksma gaf zijn visie op natuur en landschap tijdens de presentatie van het boek ?Samen in Drenthe?. ?We moeten op zoek naar balans van natuur en landschap met water, landbouw, wonen en werken?, vindt Munniksma.

Tijdens de presentatie ontvouwde Staatsbosbeheer plannen om drie grote boswachterijen van Hooghalen, Grolloo en Schoonloo aan elkaar koppelen. Daarmee ontstaat een groot, integraal beheerd natuurgebied met kansen voor bedreigde planten- en dierensoorten. Nieuw daarbij is dat Staatsbosbeheer niet actief natuurbeheer zal voeren maar de ontwikkeling over laat aan de natuur zelf.

De aanbieding van het boek ?Samen in Drenthe ? Lijnen naar de toekomst van natuur en landschap?vond plaats in boswachterij Grolloo. Hier werkt Staatsbosbeheer hard aan het herstel van de waterhuishouding van het brongebied Drentse Aa. Dit gebied maakt deel uit van de groep bos- en natuurgebieden Hooghalen-Grolloo-Schoonloo, die volgens de adviezen van kenners kan uitgroeien tot een uitgestrekt en samenhangend natuurgebied van grote klasse.

Nieuwe fase
Natuur- en landbouwgedeputeerde Rein Munniksma spreekt van een nieuwe fase in het behoud en beheer van natuur en landschap. ?Te veel hebben we gekeken naar een gebied, naar een doel en naar elkaar en te weinig naar de context en de verbindingen?, constateert Munniksma. ?Als we ons echt bekommeren om natuur en landschap moeten we ons verenigen, verbindingen aangaan en samenwerken. Het is goed te zien dat die bereidheid aanwezig blijkt te zijn bij partijen.?

Duurzame kwaliteit nastreven
Met het verbinden van de boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonloo houdt het wat betreft Munniksma niet op. Dergelijke koppelingen zouden mogelijk ook op andere plaatsen kunnen. In het boek staan meer gebieden die door slim combineren tot grote, aaneengesloten natuurgebieden kunnen uitgroeien.
Ook wil Munniksma energie steken in het verbinden van landschappen. ?Een landschap moet geen schilderijtje aan de wand zijn, maar een panorama,? aldus de PvdA-gedeputeerde. ?We moeten veel meer streven naar duurzaamheid en kwaliteit, ook in de witte gebieden. Anders ligt verrommeling op de loer. En dat is iets waar de samenleving zich steeds vaker aan ergert.?

Landschap loont
Bij beheer en behoud van natuur en landschap stelt Munniksma een veel ruimere blik voor. ?Je kunt in Nederland geen natuur en landschap ontwikkelen zonder te kijken naar de omgeving, meent hij. Hier gaat het om het leggen van het verbindingen van functies; wonen, werken en recreČren. Ook beleidsmatige koppelingen met bijvoorbeeld de waterhuishouding spelen hierin een rol. ?We moeten werken aan een goed ontwikkelde ruimtelijke omgeving van hoge kwaliteit waarin het aantrekkelijk is om te wonen, maar waar ook gewerkt kan worden en waarin natuur en landschap een plek hebben. ?
Als voorbeelden van dergelijke verbindingen noemt Rein Munniksma ontwikkelingen in de Eelder- en Peizermaden. Daar gaan natuurontwikkeling en waterbeheer zij-aan-zij, en is er veel aandacht voor de kwaliteit van het landschap. Het is tevens uitloopgebied van de regio Groningen-Assen.
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, zoals bij Emmen. Daar gaan bos, natuur, landschap en landbouw samen. Grote landbouwpercelen worden afgewisseld door bossen van het nieuwe landgoed Scholtenzathe. Het gebied blijkt te worden gewaardeerd door de omgeving.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
1