NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Peter Reijnders buitengewoon hoogleraar Ecologie en beheer van zeezoogdieren

13 nov

Wageningen Universiteit heeft onlangs dr.ir. Peter Reijnders benoemd tot buitengewoon hoogleraar Ecologie en beheer van zeezoogdieren. Prof. Reijnders is in het dagelijks leven werkzaam als onderzoeker bij de vestiging van Wageningen IMARES op Texel.

Oceanen, zeeČn en kustgebieden omvatten 70 procent van het aardoppervlak, en 60 procent van het territorium van Nederland is marien gebied. De druk op dat gebied neemt snel toe, door overexploitatie en gebrek aan regulering van het menselijk gebruik en misbruik. Daardoor gaat de mariene biodiversiteit snel achteruit. Bescherming staat weliswaar volop op de politieke en maatschappelijke agenda maar komt door gebrek aan ecologische kennis maar moeizaam van de grond.

Prof. Reijnders, die met zijn leerstoel deel gaat uitmaken van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer, richt zich op de ecologie en het functioneren van zeezoogdieren in het mariene ecosysteem. Ook houdt hij zich bezig met de behoefte van kennis bij overheden en het bedrijfsleven en de problemen waar die zich mee geconfronteerd zien bij het beheer, resp. het economische gebruik van zee- en kustgebieden. Zeezoogdieren zijn als toppredatoren (de bovenste schakel in de mariene fauna) zeer geschikt als indicator voor de kwaliteit van het mariene ecosysteem. Bovendien hebben beleidsmakers naar verhouding doorgaans bijzondere aandacht voor het welzijn van bijvoorbeeld zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen.

Wageningen Universiteit speelt een belangrijke rol in het onderwijs en onderzoek op het gebied van aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. Richtte zich dat aanvankelijk op zoet water, meer en meer breidt die aandacht zich uit naar het marien gebied (kustgebieden, zeeČn en oceanen). Dat is het onderzoeksterrein van Wageningen IMARES, dat zich bezig houdt met strategisch en toegepast ecologisch zeeonderzoek, met de nadruk op duurzaam beschermen, visserij en ruimtegebruik van zee- en kustgebieden. Wageningen IMARES rekent het tot haar taak ook bij te dragen aan het onderwijs binnen Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Peter J.H. Reijnders (Siebengewald (L), 1944) heeft onder meer natuurbeheer en dierecologie gestudeerd in Wageningen en promoveerde daar in 1980. Hij werkt bij Wageningen IMARES sinds de oprichting ervan in 2006. Daarvoor was hij vanaf 1973 werkzaam bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), dat later opging in het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) en daarna in Alterra. Prof. Reijnders heeft veel nationaal en internationaal onderzoek gedaan, o.a. op Antarctica, en een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Hij is tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Kiel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
1